Contact


Pastoor P. Horsch, 043 - 361.00.28, Oude Kerkstraat 10, 6227 SR - Heer/Maastricht
email: pastoorhorsch@gmail.com

Kapelaan S. Brajkovic, 043 - 3610028 / 06-27501073, Oude Kerkstraat 10, 6227 SR – Heer/Maastricht
email: slavenbrajkovic@yahoo.com

Secretariaat Kerkbestuur:

Kerkloket, 043 - 361.31.77, Heugemer Pastoorsstraat 15 (achteringang kerk)
6229 AG - Heugem/Maastricht
info@parochieheugem.nl

Open:
donderdag 11.00 - 11.30 uur


KERKLOKET
Het Kerkloket te vinden aan de achterkant van de kerk.
De ingang is aan de Heugemer Pastoorsstraat. Hier is te zien het naambordje “KERKLOKET”.
Het postadres is:
HEUGEMER PASTOORSSTRAAT 15 6229 AG MAASTRICHT
(Achteringang kerk)