Algemene informatie


Kerkloket

U kunt bij het kerkloket terecht voor het opgeven van misintenties, doopsels en huwelijken, alsook voor het opvragen van doopbewijzen of om informatie in te winnen.
Het adres is:
Heugemer Pastoorsstraat 15 (achteringang kerk)
6229 AG - Maastricht.
Tel.: 043 - 361 31 77.
Openingstijden:
Donderdag 11.00 uur tot 11.30 uur


Heilige Missen

Heilige Missen worden in de regel gehouden op zaterdag-avond om 19.00 uur.
Soms echter op zondagmorgen om 10.00 uur, bijvoorbeeld met Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
Gelieve in dit verband attent te blijven op de mededelingen in wijkblad De Baorebinder.


Doopsel

Er is in onze parochie een vaste zondag waarop kinderen kunnen worden gedoopt:
Namelijk de vierde zondag van de maand, en wel om 13.00 uur.
Het is raadzaam om hiervoor tijdig (ongeveer anderhalve maand van tevoren) contact op te nemen met het Kerkloket (zie onder).
Het is een goede gewoonte, wanneer U het kerkbestuur /het Kerkloket reeds direct bij de geboorte van Uw kind daarvan op de hoogte stelt. Stuur gewoon een geboortekaartje!
Aan ouders wordt gevraagd om deel te nemen aan een doopvoorbereidingsavond (eerste donderdag van de maand). Pastoor Horsch of één van de kapelaans, kapelaan Brajkovic of kapelaan Anu Antony, zal vóór de dag van het Doopsel ook graag persoonlijk met u willen kennismaken.


Uitvaart

Uitvaartdiensten worden normaal gesproken gehouden om 11.00 uur 's morgens.
De uitvaartondernemer zal contact opnemen met de parochie om afspraken te maken.
Vervolgens zullen de pastoor Horsch of één van de kapelaans, kapelaan Brajkovic of kapelaan Anu Anthony, met u een afspraak maken om de viering te bespreken.


Ziekenzalving

Wanneer iemand ernstig ziek is, kan hij of zij het sacrament van de ziekenzalving ontvangen.
De ziekenzalving zal het gelovig vertrouwen vergroten en innerlijke vrede schenken, waardoor de zieke wordt gesterkt. Om dit ook daadwerkelijk te ervaren, is het natuurlijk wenselijk dat de zieke (nog) bij bewustzijn is. Het is tevens een sacrament van vergeving en verzoening en daarom kan het slechts door een priester worden toegediend.

Voor de ziekenzalving kunt u bellen:
pastoor Horsch, telefoon (043) 3610028 of
kapelaan Slaven Brajkovic, telefoon (043) 3610028 / 06-27501073
Indien zij niet bereikbaar zijn, kunt u de priesterwachtdienst bellen: (043) 369.06.70.