Vieringen


Zaterdag 15 juni
19.00 uur H. Mis m.m.v. EHC/Vormselkinderen m.m.v. ensemble Euterpe na afloop Fietszegening.
Intenties:
Ouders Overhof - Pieters; Ouders Bollen – Urlings;
Ouders Starren – Bessems en dochter; Liza Goossens – Vanderbooren.

Maandag 17 juni
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 22 juni
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.

Maandag 24 juni
09.00 uur H. Mis.

Zondag 30 juni
09.30 uur H. Mis aansluitend Processie m.m.v. alle koren en Harmonie St. Michaël.

Zaterdag 06 juli
19.00 uur H. Mis.

Maandag 08 juli
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 13 juli
19.00 uur H. Mis.

Maandag 15 juli
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 20 juli
19.00 uur H. Mis.

Maandag 22 juli
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 27 juli
19.00 uur H. Mis.

Zondag 28 juli
13.00 uur Doopviering Billy Pötgens

Maandag 29 juli
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 03 augustus
19.00 uur H. Mis.

Maandag 05 augustus
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 10 augustus
19.00 uur H. Mis.

Maandag 12 augustus
09.00 uur H. Mis.

Donderdag 15 augustus
19.00 uur H. Mis.

Zondag 18 augustus
11.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
Kapelaan Anu benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

Bisschop Harrie Smeets heeft mij benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld. Met Gods genade wil ik de komende jaren dienstbaar zijn voor de 5 parochies aldaar.
Dankbaar ben ik de bisschop voor de vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en dat hij mij deze benoeming heeft toevertrouwd.
Dankbaar ben ik aan alle lieve en zorgzame mensen in de parochies Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby te Maastricht-Oost. Met hart en ziel hebben jullie mij overal ontvangen en onbaatzuchtig liefgehad. Dankbaar ben ik aan alle verenigingen en vooral de vrijwilligers en mijn collega’s voor de vreugdevolle en leerzame tijd in Maastricht.
Amby en Sint Walburga, bedankt voor het warme thuis, jullie hebben mij op handen gedragen. Liefde vergaat nooit. Jullie liefde blijft als een brandende kaars op mijn levensweg.

De installatie van mij zal plaatsvinden op zondag 1 september 2019 om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk te Tegelen.

Met vriendelijke groet,
Kapelaan Anu

--
''Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput''.

Jesaja 40:31Vakantie “de Baorebinder” en Misintenties

In 2019 is van 08 juli t/m 16 augustus de grote schoolvakantie. In deze periode zal er ook geen Baorebinder uitkomen. Misintenties zullen voor een langere periode opgegeven moeten worden. Op de donderdag van 11.00 tot 11.30 uur bij het Kerkloket of via: info@parocieheugem.nl De uiterste datum voor het opgeven van misintenties die vermeld moeten worden in de Baorebinder, is donderdag 20 juni 11.30 uur.
Fietszegening

Zaterdag 15 juni. Het schooljaar nadert het einde. Nog een paar weken en dan kunnen we gaan genieten van de zomervakantie. De kinderen die hun eerste communie hebben gedaan en de vormelingen vieren de dankviering Het wordt een mooie mis. Het ensemble Euterpe komt de muziek spelen. Na de mis is er de gelegenheid om jullie fiets te laten zegenen. Dit geldt natuurlijk ook voor de volwassenen. Alvast voor de vakantie of als jullie met de fiets in september naar de middelbare school gaan.


Nieuws over het Kerkhof

Zoals u reeds heeft kunnen constateren hebben er de afgelopen tijd diverse veranderingen plaats gevonden op ons kerkhof, zoals het verwijderen van enkele dennenbomen en buxusplanten. Deze bomen en planten waren aangetast en bestond er gevaar voor het afbreken van zware takken zoals ook recentelijk is gebeurd. Om de graven te beschermen moesten deze bomen verwijderd worden. Dit geeft wel enigszins een open karakter, wat niet iedereen weet te waarderen, maar inmiddels is er een nieuwe boom geplant achter de bank aan de rechterzijde en deze boom begint reeds te bloeien.
Deze nieuwe boom is geschonken door Mw. Marion Pieters, beter bekend als de dochter van Renee Pieters en Fia v. Hooren. Marion is woonachtig in Venlo. Vanaf deze plaats een welgemeende dank voor deze prachtige donatie Marion. Inmiddels zijn de onderhoud medewerkers begonnen met het verwijderen van de haagconiferen aan de kant van De Beente, deze coniferen staan er ook al 45 jaar en zijn zeer slecht en vergaan.
Wij willen gaarne deze haag vervangen, maar is financieel nog een grote opgave, wellicht dat er mensen zijn die eveneens een donatie willen geven voor het wel en wee van ons kerkhof, denk aan het aanplanten van enkele nieuwe bomen en nieuwe haag.
Inmiddels is er een begin gemaakt met een strooiveld aan de achterzijde en zijn de taxussen gepland, echter moet er nog een zuil of sokkel met beeld geplaatst worden voor een mooie aankleding en worden er stenen pilaren geplaatst voor bevestiging van naamplaatjes van overledenen bij de as uitstrooiing. Ook hier houden wij ons nog aanbevolen voor donaties, wij hopen op uw steun! Op een later tijdstip zullen wij hierover meer informeren via de Baorebinder.

Voor eventuele donaties kunt u contact opnemen met een van de beheerders:
Theo Volkers, telefoon 3612878 en Jan Timmermans, telefoon 3615600

Parochiële Bestuursraad Heugem - Randwyck.Post en bezoekadres “KERKLOKET”

H. Pastoorsstraat 15 6229 AG (achteringang kerk)
Tel: 043 – 3613177
E:mail: info@parochieheugem.nl