Vieringen


Zaterdag 14 maart
19.00 uur GEEN DIENST.

Maandag 16 maart
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 21 maart
19.00 uur GEEN DIENST.

Maandag 23 maart
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 28 maart
19.00 uur GEEN DIENST.

Maandag 30 maart
09.00 uur H. Mis.

Zondag 05 april
10.00 uur Palmzondag m.m.v. Gezinskoor Koffie / Thee.

Maandag 06 april
09.00 uur H. Mis.

Dinsdag 07 april
19.00 uur Boeteviering.

Donderdag 09 april
19.00 uur H. Mis witte donderdag m.m.v. Collegium Gregorianum Sactae Gertrudis

Vrijdag 10.april
15.00 uur Kruisweg m.m.v. Gezinsk/Michaëlkoor
16.30 uur Kinderkruisweg.

Zaterdag 11 april
21.30 uur Paaswake m.m.v. Michaëlskoor.

Zondag 12 april
10.00 uur Paaszondag m.m.v. Gezinskoor.

Zaterdag 18 april
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.

Maandag 20 april
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 25 april
19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor

Maandag 27 april
09.00 uur H. Mis.v
Vastenactie


I.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari t/m 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. De Parochiële Bestuursraad van onze Parochie H. Michaël heeft zich dit jaar verbonden aan een project in Kitgum in het noorden van Oeganda. Tijdens de burgeroorlog, die duurde van 1985 tot 2006, in het noorden van Oeganda stortte de landbouwsector in. Meer dan 85 procent van de bevolking werd uit huis verdreven. Zij verbleven jarenlang in vluchtelingen-kampen en waren in hoge mate afhankelijk van voedselhulp. In 2015 startte in de parochie Kitgum, met internationale hulp, een agrarisch trainingsprogramma waarbij de deelnemers gedurende vijf maanden kennis opdoen op het gebied van visserij, varkenshouderij, melkveehouderij of landbouw. Nederland heeft vanaf het begin een leidende rol in dit project gespeeld. Men leert de bevolking die veelal nog in vluchtelingenkampen verblijft om onder andere gewassen te verbouwen, die in die streek goed aanslaan. Dat maakt de mensen economisch meer zelfstandig en brengt de lokale voedselproductie weer op gang. Wij willen meehelpen om 20 vrouwen een dergelijke (beroeps)opleiding te geven. Deze kennis kunnen zij daarna doorgeven.

II.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen in de wereld basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Miljoenen mensen die werken leven ondanks dat ze een baan hebben in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. Zeker voor meisjes en vrouwen is het belangrijk dat zij ook zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en niet afhankelijk zijn van mannen.

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, is om ervoor te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basis- en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. Mensen die kwalitatief goed onderwijs hebben gevolgd zijn beter in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen van zichzelf en hun gezin. Onderwijs voor iedereen vergroot bovendien de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Zeker als je bedenkt dat elk jaar voortgezet onderwijs de kans dat een kind trouwt voor de 18-jarige leeftijd met vijf procent verlaagt. Daarom is het steunen van (beroeps)onderwijs voor iedereen iets dat helemaal past in hoe wij in onze parochie tegen de wereld aankijken.

III.
In het noorden van Oeganda werd tussen 1985 en 2006 een uiterst gewelddadige burgeroorlog gevoerd tussen de regering en een rebellengroep onder leiding van Joseph Kony, die verantwoordelijk was voor talloze gruweldaden. Meer dan 85 procent van de bevolking werd uit huis verdreven. Zij verbleven jarenlang in vluchtelingenkampen en waren in hoge mate afhankelijk van voedselhulp. Vanaf 2006 keerden zij geleidelijk aan terug naar hun dorpen. De totale verwoesting van huizen en land, de armoede en hun afhankelijkheid van voedselhulp, maakten het moeilijk hun oude leven weer op te bouwen. De parochie van Kitgum werkt nauw samen met de overheid op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en opvang en ondersteuning van vluchtelingen. De parochie onderhoudt ook nauwe contacten met het nabijgelegen vluchtelingenkamp Paluda, waar Zuid-Sudanese vluchtelingen verblijven. 

Dit project richt zich op het verbeteren van de economische positie van lokale vrouwen en vluchtelingen in het kamp, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. Ook beoogt het project een gevoel van eenheid en vreedzaamheid te bevorderen tussen de lokale gemeenschap en de mensen in het vluchtelingenkamp. Ook is het de bedoeling om het volgend jaar docenten in te huren om wekelijks landbouwlessen te geven. Op deze manier vergroten lokale vrouwen en vluchtelingen samen de voedselproductie in hun gemeenschap en verdienen zij verder een eigen inkomen. Daarom is het steunen van (beroeps)onderwijs voor deze vrouwen iets dat helemaal past in de manier hoe wij in onze parochie tegen de wereld aankijken.

Reinier Kreutzkamp namens de PBR

Veertigdagentijd

Na een prachtige tijd van carnaval komt een tijd, die de veertigdagentijd wordt genoemd. Het is een tijd van voorbereiding op het belangrijkste feest van alle christenen! Pasen! We zullen in april vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, dat Hij is verrezen.
Daarom begint vanaf Aswoensdag de veertigdagentijd (of vastentijd) om ons goed op de komst van De verrezen Christus voor te bereiden.

Wat kunnen wij doen? Daarover zult u in de komende tijd in onze parochie nog zeker veel horen. Men kan natuurlijk meer tijd aan gebed besteden. Velen van ons zijn gewend om een kaarsje aan te steken. Men kan ook thuis met de kinderen een kort gebedje bidden. Er zijn veel gebeden maar het mooiste is, dat direct uit ons hart komt. Probeer maar met God te praten zoals u dat met uw man, vrouw of kinderen doet. God kent u en Hij weet wat u nodig hebt.

Het is ook een tijd om iets voor een goed doel te kunnen doen. Onze parochie organiseert een vastenactie, waardoor vele mensen door onze inzet geholpen kunnen worden.
De veertigdagentijd is ook een kans om de liefde van God te kunnen ervaren. Deze liefde en blijdschap kan men in de eucharistie beleven, maar ook door het sacrament van verzoening, waar men volledig zichzelf kan zijn en kan ervaren dat er een God is, die als een goede Vader, u alles vergeeft en altijd van u houdt.

Paweł Żelazny

Post en bezoekadres “KERKLOKET”


Voor vragen en misintenties is info@parochieheugem.nl altijd 24/7 bereikbaar.Het Kerkloket is te vinden aan de achterkant van de kerk.
De ingang is aan de Heugemer Pastoorsstraat. Hier ziet u het naambordje “KERKLOKET”.

H. Pastoorsstraat 15 6229 AG (achteringang kerk)
Tel: 043 – 3613177