Vieringen


Zaterdag 06 juli
19.00 uur H. Mis.
Intenties:
Jrd. Cecilia & Louis Beckers; Ouders Starren – Bessems en dochter.

Maandag 08 juli
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 13 juli
19.00 uur H. Mis.
Intenties:
Jrd. Bèr & Jeannette Spronck-Pleumeekers; Liza Goossens-Vanderbooren;
Ouders Starren – Bessems en dochter.

Maandag 15 juli
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 20 juli
19.00 uur H. Mis.
Intenties:
Ouders Starren – Bessems en dochter.

Maandag 22 juli
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 27 juli
19.00 uur H. Mis.
Intenties:
Jrd. Marc Beckers; Ouders Overhof–Pieters; Ouders Bollen–Urlings;
Betsy Meijs-Starren (v.w. verjaard.); Mia Smeets - Hanssen;
Ouders Starren – Bessems en dochter.

Zondag 28 juli
13.00 uur Doopviering Billy Pötgens

Maandag 29 juli
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 03 augustus
19.00 uur H. Mis.
Intenties:
Jrd. Marie Dassen; Jrd. Ouders Hendrix – Beckers;
Ouders Starren – Bessems en dochter.

Maandag 05 augustus
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 10 augustus
19.00 uur H. Mis.
Intenties:
Liza Goossens-Vanderbooren;
Ouders Starren – Bessems en dochter.

Maandag 12 augustus
09.00 uur H. Mis.

Donderdag 15 augustus
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
Intenties:
Bèr en Jeannette Spronck – Pleumeekers.

Zondag 18 augustus
11.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
Intenties:
Frans Gijbels; Ouders Starren – Bessems en dochter.

Zaterdag 24 augustus
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
Intenties:
Ouders Starren – Bessems en dochter.

Zondag 25 augustus
13.00 uur Doopviering Liv Verhoeven.

Zaterdag 31 augustus
19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor.
Intenties:
Ouders Starren – Bessems en dochter.
Vakantietijd

De medewerkers van het kerkloket wensen u allen een zonnige en plezierige vakantietijd. Ook in deze periode zijn wij iedere donderdag van 11.00 tot 11.30 uur bereikbaar en 24/7 via: info@parochieheugem.nl
Dit laatste heeft onze voorkeur!
Promotie en afscheid kapelaan Anu

Afgelopen week is bekend geworden dat onze kapelaan Anu met ingang van 1 september benoemd is als pastoor in Tegelen en omstreken. Het doet ons deugd dat zijn kwaliteiten bij het bisdom niet onopgemerkt zijn gebleven. Wij zullen echter afscheid van hem moeten gaan nemen en we zullen hem bijzonder gaan missen. We willen hem van hieruit alvast hartelijk bedanken voor zijn inzet voor onze parochianen!
We willen in overleg met kapelaan Anu na de zomer een afscheidsmoment organiseren. Informatie hierover zal z.s.m. volgen.

Parochiële BestuursRaadKAPELAAN ANU GAAT, KAPELAAN PAWEL KOMT

Inmiddels is bekend dat kapelaan Anu een nieuwe benoeming heeft gekregen: hij wordt pastoor van Tegelen, Steijl en Belfeld met ingang van 1 september 2019. Hij zal in de parochies van onze federatie afscheid nemen in alle eucharistievieringen van het weekend van 24 en 25 augustus. In Heugem zal dat zijn tijdens de H. Mis van 24 augustus om 19.00 uur.
Zijn installatie tot pastoor vindt plaats op zondag 1 september a.s. om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te Tegelen.

Gelukkig heeft het Bisdom ons een nieuwe kapelaan in het vooruitzicht gesteld: Pawel Zelazni die uit Polen afkomstig is en – net als kapelaan Slaven – verbonden is met het Neocatechumenaat en zijn priesteropleiding volgde aan het Diocesaan Seminarie Redemptoris Mater. Na zijn studie deed hij in Kemnitz (Oost Duitsland) gedurende twee jaar een zogeheten itinerantie, een soort pastorale stage.
Als hij eind oktober diaken is gewijd, gaat hij wonen in de kapelanie van Amby aan de Severenstraat. Dan zal ook kapelaan Slaven daar zijn intrek nemen.
Zo God wil, wordt kapelaan Pawel in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd op zaterdag 6 juni 2020.

Pastoor P. Horsch

Post en bezoekadres “KERKLOKET”

H. Pastoorsstraat 15 6229 AG (achteringang kerk)
Tel: 043 – 3613177
E:mail: info@parochieheugem.nl