Vieringen


Dinsdag 16 april
19.00 uur Boeteviering m.m.v. Gezinskoor.

Donderdag 18 april
19.00 uur H. Mis m.m.v. Collegium Gregorianum Sanctae Gertrudis.

Vrijdag 19 april
15.00 uur Kruisweg m.m.v. Michaëlskoor/Gezinskoor. 16.30 uur Kinder kruisweg.

Zaterdag 20 april
21.30 uur Nachtmis m.m.v. Michaëlskoor.
Intenties:
Ouders Lins & Jeanne v.d. Boorn – Pieters; Anneke Pieters.

Zondag 21 april
10.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor.
Intenties:
Bèr en Jeannette Spronck-Pleumeekers;
Ouders Starren – Bessems en dochter.

Zaterdag 27 april
19.00 uur H. Mis m.m.v. ????

Maandag 29 april
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 04 mei
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.

Maandag 06 mei
09.00 uur H. Mis.

Zaterdag 11 mei
19.00 uur H. Mis Vormsel m.m.v. Vicaris Ed Smeets en Gezinskoor.

Maandag 13 mei
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 18 mei
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.

Maandag 20 mei
09.00 uur H. Mis.

Zondag 26 mei
10.00 uur H. Mis m.m.v. EHC-kinderen en Harmonie St. Michaël.
13.00 uur Doopviering Tygo Gulikers

Donderdag 30 mei
10.00 uur H. Mis Hemelvaart m.m.v. Gezinskoor.


KERKLOKET

ANITA KRASNIEWSKI, geboren te Colmar in Frankrijk op 2 oktober 1957 ging van ons heen op 03 april, op nog zo jonge leeftijd. Op dinsdag 09 april hebben wij in een Plechtige Uitvaartdienst, opgeluisterd door ons Kerkelijk Zangkoor en met het Ave Maria vertolkt door Eva Pletsers, afscheid genomen van haar.
Als een diepgelovige vrouw en een persoon met een grote maatschappelijke betrokkenheid, heeft zij in haar leven aan de 7 Werken van Barmhartigheid, daadwerkelijk gestalte gegeven. In eenvoud en met het volste vertrouwen dat de dood een geboorte is, zal zij blijvend voortleven in de harten van haar dierbaren.
Laat de tekst op het gedachtenisprentje: “Want liefde. sterker dan de dood, blijft ons verbinden, nu en straks. Dat God jou in Zijn Liefde bergt.” tot troost zijn voor velen.
Vastenactie 2019: “Schoon water verandert alles!”

U heeft hier de afgelopen weken steeds informatie gevonden over de vastenactie. We hopen dat u zich hierdoor verbonden heeft gevoeld met mensen als Zalia, die dagelijks veel tijd kwijt is om bij een waterpunt te komen. Het leven van Zalia is voor ons moeilijk voor te stellen. Haar dorp ligt zo ver van Heugem. Haar watertekort blijft voor ons een redelijk abstract begrip, met ons dagelijks uitzicht op de Maas.
Onze bijdrage in de vastenactie is bedoeld om een watervoorziening aan te leggen in het dorp van Zalia.

Het is de bedoeling dat ook de oprichting en begeleiding van een zogenoemd ‘watercomité’ wordt ondersteund. Dit moet toezien op eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening, onderhoud en reparaties. Een watercomité regelt bijvoorbeeld dat alle gebruikers de watervoorzieningen een kleine maandelijkse bijdrage leveren voor onderhoudskosten en dat er reparaties of onderhoud worden geregeld. Ook bij meningsverschillen over het gebruik van de voorziening kan het watercomité een rol spelen. Watercomités worden al gevormd voordat de watervoorziening is aangelegd, zodat de lokale bevolking een stem heeft in het bepalen van de locatie van de watervoorziening. Wilt u bijdragen?

Een vastenzakje kunt u meenemen uit de kerk bij de tafel van de vastenactie of ophalen bij Bloemisterij Sour. Dit zijn ook de inleverpunten. Als u gebruik maakt van een machtiging, wilt u die dan ook op een van de inleverpunten afgeven, dan kunnen we deze meetellen bij onze parochie opbrengst.

Namens de Parochiële Bestuursraad (PBR)

Post en bezoekadres “KERKLOKET”

H. Pastoorsstraat 15 6229 AG (achteringang kerk)
Tel: 043 – 3613177
E:mail: info@parochieheugem.nl