MEDEDELING PBR.

Beste mensen, langzaam gloort er licht aan het eind van de tunnel. Er mogen weer H. Missen in onze parochie gehouden worden. Dus vanaf 6 juni is er weer ieder zaterdagavond een mis om 19.00 uur. Ook is er een dienst op maandagmorgen 9.00 uur.Dit alles wel natuurlijk met de … Lees verder

Misintenties en vakantie de Baorebinder 2020

Van11 juli t/m 23 augustus is de grote schoolvakantie. In deze periode zal er ook geen Baorebinder uitkomen. Misintenties zullen voor een langere periode opgegeven moeten worden. Op de donderdag van 11.00 tot 11.30 uur bij het Kerkloket of via: info@parocieheugem.nl dit laatste heeft onze voorkeur. De uiterste datum voor … Lees verder

Aan alle parochianen van Heugem-Randwyck

Goede parochianen, als uw pastoraal team van priesters en diaken hopen en bidden we intens dat u niets onder de leden heeft, of gaat krijgen. Degenen die toch door het virus, andere ziekten of tegenslagen zijn getroffen wensen we heel veel sterkte en vooral genezing! We bidden voor u! Ook … Lees verder

Vastenactie

I.De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari t/m 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. De Parochiële Bestuursraad van onze Parochie H. Michaël heeft zich dit jaar verbonden aan een project in Kitgum in het noorden van Oeganda. Tijdens … Lees verder

Veertigdagentijd

Na een prachtige tijd van carnaval komt een tijd, die de veertigdagentijd wordt genoemd. Het is een tijd van voorbereiding op het belangrijkste feest van alle christenen! Pasen! We zullen in april vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, dat Hij is verrezen.  Daarom begint vanaf Aswoensdag de veertigdagentijd  … Lees verder

Taizé vieringen

Taizé vieringen Ook komend jaar organiseren we als Gezinskoor uit Heugem een aantal Taizé vieringen in Maastricht. Zoals eerder wisselen we af in Heugem en Amby, steeds op vrijdagen, om 19.00 u, na afloop is er koffie en thee. Ook is er weer een Taizéviering in de crypte van de … Lees verder

Bijdrage pastoor Everard de Jong

Geachte parochianen, Sommige mensen denken dat het geld van de parochie rechtstreeks vanuit de Hemel, via het Vaticaan en het bisdom de parochie invloeit. Helaas niet. De meeste omringende landen kennen wel een vorm van kerkbelasting, waardoor gebouwen en personeel geheel of ten dele door de staat worden betaald. Dat … Lees verder