Taizé vieringen

Taizé vieringen Ook komend jaar organiseren we als Gezinskoor uit Heugem een aantal Taizé vieringen in Maastricht. Zoals eerder wisselen we af in Heugem en Amby, steeds op vrijdagen, om 19.00 u, na afloop is er koffie en thee. Ook is er weer een Taizéviering in de crypte van de … Lees verder

Bijdrage pastoor Everard de Jong

Geachte parochianen, Sommige mensen denken dat het geld van de parochie rechtstreeks vanuit de Hemel, via het Vaticaan en het bisdom de parochie invloeit. Helaas niet. De meeste omringende landen kennen wel een vorm van kerkbelasting, waardoor gebouwen en personeel geheel of ten dele door de staat worden betaald. Dat … Lees verder