MISINTENTIES TIJDENS DE GROTE SCHOOLVAKANTIE 2022

Van 23 juli t/m 04 september 2022 is de grote schoolvakantie.Misintenties die vermeld dienen te worden in de Baorebinder zullen voor een langere periode opgegeven moeten gaan worden. Het gaat hier over de misintenties in de periode van 23 juli t/m 11 september 2022. De uiterste datum voor het opgeven … Lees verder

MARIALINT VERBINDT 110 LIMBURGSE KAPELLETJES MET ELKAAR? (FIETSROUTE)

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint wordt dit voorjaar opengesteld. Vanaf zondag 1 mei – het begin van de Mariamaand – zijn de routes zowel online als op papier beschikbaar. (voor de route Maastricht zie onze … Lees verder

PAROCHIAAL SCHRIJVEN

“Over Pasen kun je niet preken” schrijft onze bisschop monseigneur Harrie Smeets (die ernstig ziek is: wij blijven voor hem bidden!) in zijn boek: “Getuigen van de Verrijzenis”.  Maar het is misschien moeilijk om over Pasen te spreken.  Het is misschien zelfs moeilijk om daarin te geloven. Wat betekent het … Lees verder

HEB JIJ OOK ZO GENOTEN VAN HET GEZINSKOOR MET PASEN?

Noteer deze data in agenda en geniet van hun opluistering van onze vieringen. Zaterdag 23 april, 21 mei, 18 juni, 16 juli en 20 augustus. Als je graag zingt, loop eens op vrijdagavond om 19.00 de kerk binnen. We denken zeker dat je door ons enthousiasme mee wilt gaan zingen.

ZALIG PASEN

Het graf is leeg, de engel draagt de vrouwen op Christus’ leerlingen te gaan zeggen dat Hij uit de doden is opgestaan. Iconenatelier Hüsstege maakte deze romaanse paasicoon, gebaseerd op het 28e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waaruit tijdens de Paaswake werd gelezen. De engel die de steen die het graf afsloot weg … Lees verder

SACRAMENTSPROCESSIE 26 JUNI 2022

Twee jaar hebben we door Corona geen processie kunnen houden. Zoals het nu uitziet kan het weer en mag het weer. Zondag 26 juni trekt de processie weer door Heugem. Alles moet weer worden opgestart. `N nieuwe start `n nieuwe look. Het rustaltaar moet worden opgeknapt, de Hemel heeft een … Lees verder

MEDEDELING KERKLOKET

Op 26 maart overleed, op de hoge leeftijd van 91 jaar, Mia Kallen. Op donderdag 31 maart hebben wij, omringd door haar naasten, goede vrienden en bekenden, in onze kerk afscheid van Mia genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats bij de twee overleden zonen op ons kerkhof. Kapelaan … Lees verder

TERUGBLIK PALMPASENVIERING EN ZEGENING WEGKRUIS HEUGEMERSTRAAT

Op 9 april jl. werd in onze parochie Palmpasen op een bijzondere wijze gevierd. De communiekinderen van St. Michael Heugem en St. Monulphus en Gondulphus versierden een paar dagen ervoor de kruisjes met de symbolen die bij Palmpasen horen. Tevens werd in de mis het gerestaureerde wegkruis Heugemerstraat na een … Lees verder