Nieuwsberichten

De zomervakantie! Eindelijk! Waarschijnlijk zijn we nu bezig om onze vakantie voor te bereiden. Dit jaar is het extra moeilijk vanwege de verschillende coronamaatregelen. Misschien zijn wij nog aan het worstelen met de vraag: “zal ik toch ergens naartoe gaan of juist niet”? Zal alles tijdens mijn vakantie goed lopen? Daarom
Zondag 06 september vieren kinderen uit onze parochie de 1ste heilige Communie. Dit feest zou eigenlijk plaats hebben gevonden op 17 mei jl. Door de corona moest dit helaas worden uitgesteld. Nu willen wij dit gaan vieren. De kinderen zijn extra goed voorbereid. Maandenlang hebben zij zich verheugd op deze
Beste mensen, Komende zaterdag, 04 juli 19.00 uur, is in onze parochiekerk de eerste heilige mis van onze neomist kapelaan Pawel Zelazny. Met in achtneming van de 1 ½ meter maatregel mogen we vanaf 1 juli meer mensen in onze kerk ontvangen. Wij gaan er `n feestelijke mis van maken.
Beste mensen, Volgende week, zaterdag 04 juli 19.00 uur, is in onze parochiekerk de eerste heilige mis van onze kapelaan Pawel Zelaznyl. Er mogen nu 100 mensen in onze kerk. Graag willen we er toch een feestelijke mis van maken. U aanwezigheid stelt Kapelaan Pawel zeer op prijs. Graag zien
Op donderdag 04 juni jl. overleed, in de leeftijd van 55 jaar, René Leclaire. Op woensdag daaropvolgend hebben wij, in een plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen. In de preek gaf Kapelaan Slaven goed weer de
Kapelaan Pawel Zelazny Niet zo lang geleden vierden we in de Kerk dat Jezus naar zijn hemelse Vader is opgestegen, om voor ons een plaats in de hemel voor te bereiden. Gelukkig laat Hij zijn leerlingen en ons niet in de steek. Misschien voelen we ons in deze laatste tijd
Beste mensen, langzaam gloort er licht aan het eind van de tunnel. Er mogen weer H. Missen in onze parochie gehouden worden. Dus vanaf 6 juni is er weer ieder zaterdagavond een mis om 19.00 uur. Ook is er een dienst op maandagmorgen 9.00 uur.Dit alles wel natuurlijk met de
Van11 juli t/m 23 augustus is de grote schoolvakantie. In deze periode zal er ook geen Baorebinder uitkomen. Misintenties zullen voor een langere periode opgegeven moeten worden. Op de donderdag van 11.00 tot 11.30 uur bij het Kerkloket of via: info@parocieheugem.nl dit laatste heeft onze voorkeur. De uiterste datum voor
Goede parochianen, als uw pastoraal team van priesters en diaken hopen en bidden we intens dat u niets onder de leden heeft, of gaat krijgen. Degenen die toch door het virus, andere ziekten of tegenslagen zijn getroffen wensen we heel veel sterkte en vooral genezing! We bidden voor u! Ook
www.rkkerk.nl – 26 maart 2020Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met