Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Mocht u informatie missen of niet kunnen vinden stuur dan een e-mailtje naar info@parochieheugem.nl

Kerkloket

E-mail: info@parochieheugem.nl

Telefoon: 043 – 3613177

Bezoekadres:
(Achteringang kerk)
Heugemer Pastoorsstraat 15
6229 AG Maastricht
Open: 
iedere 1e donderdag v/d maand van 11:00-11:30 uur.


Nieuwe berichten

 • ZATERDAG 10 DECEMBER 19.00 UUR OPTREDEN SYMFONIE ORKEST AVANTI
  Zaterdag 10 december 19 uur komt het symfonie orkest Avanti de H.Mis opluisteren met lichte klassieke muziek. Zij vieren dan hun jaarfeest en deze keer in onze parochie. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere viering op 3e adventszondag te komen beluisteren. Zie ook facebook parochie H. Michael Heugem.
 • TARIEVEN MISSTIPENDIA 2023
  Eenvoudige dienst door de week (lees mis) € 15,00 Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00 Rouw- en trouwgelden: Begrafenis mis € 500,00 Huwelijksmis € 500,00 Voor alle overige stipendia verwijzen wij u naar onze website www.parochieheugem.nl / zoek / stipendium
 • HERDERTJESTOCHT HEUGEM IS OP ZOEK NAAR………
  Een herdertjestocht zonder veel herders is niet echt een herdertjestocht . Deze traditie wordt in Heugem is al tientallen jaren georganiseerd. In grote getale komen mensen uit allerlei wijken meelopen in deze tocht gezellig met gezinnen of oma en opa. We lopen achter de ster aan vanaf Vitale+ (La Valence) … Lees verder
 • TERUGBLIK WIJDING ANDY GARCIA
  Bisschop tegen nieuwe diakens: ‘Houd dienstbaarheid vast’ “Houd onder alle omstandigheden van het leven je dienstbaarheid vast.” Dat zei bisschop Harrie Smeets zaterdag 29 oktober tegen de drie seminaristen, die hij tijdens een pontificale viering in de Sint-Christoffelkathedraal tot diaken wijdde. “Gebruik je talenten, levenskracht en geloof om dienstbaar te … Lees verder
 • ONZE NIEUWE DIAKEN!
  Onze nieuwe kapelaan, Andy García, is op zaterdag 29 oktober door onze bisschop, Mgr. Smeets, samen met andere twee jongens, tot diaken gewijd. Het was een indrukwekkende viering! (https://www.bisdom-roermond.nl/diakenwijding2910-2022). Wat is een diaken, wat kan hij doen en is er een verschil met de priester? Het diaconaat is een kerkelijk … Lees verder
 • TARIEVEN MISSTIPENDIA EN KERKBIJDRAGE 2023
  Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer enigszins te verhogen. Hieronder de tarieven zoals het bisdom die voor 2023 heeft vastgesteld. Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00 Eucharistieviering op zaterdag of zondag € … Lees verder
 • PBR
  Zaterdag 29 oktober 19.00 uur is de Allerheiligendienst. Deze mis wordt opgeluisterd door het Michaëlskoor. Het Allerzielen lof vindt dit jaar plaats op zondag 30 oktober 15.00 uur waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Daarna wordt onder begeleiding van harmonie Sint Michaël in processie naar het kerkhof … Lees verder
 • ANDY GARCIA MERINO STELT ZICH VOOR
  Beste parochianen, beste mensen Mijn naam is Andy Fred García Merino ben 29 jaar oud en afkomstig uit México. Ik kom uit een gezin van drie kinderen waarvan ik de oudste ben. Ik heb nog twee zussen van 23 en 21. Mijn roeping tot het priesterschap heb ik ervaren als … Lees verder
 • CONIFEER OF SPAR VOOR ONZE KERSTSTAL
  Ieder jaar staat er in onze kerk een mooie kerststal. Naast de mooie beelden wordt hij aangekleed met mooi groen, coniferen en sparren. Wilt u de komende weken rond kijken in uw tuin. Er staat misschien een conifeer of spar die u kwijt wilt. Het liefst rond de 5 meter … Lees verder
 • TERUGBLIK FRANCISCUSVIERING
  Er waren verschillende kinderen met hun knuffel naar de kerk gekomen om deze te laten zegenen en zelfs een parochiaan met haar hond. Het was een hele leuke viering waarin Pastoor De Jong op hele leuke wijze het belang van de knuffel, maar ook van het knuffelen nl liefde van … Lees verder

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.