Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Mocht u informatie missen of niet kunnen vinden stuur dan een e-mailtje naar info@parochieheugem.nl

Kerkloket

E-mail: info@parochieheugem.nl

Telefoon: 043 – 3613177

Bezoekadres:
(Achteringang kerk)
Heugemer Pastoorsstraat 15
6229 AG Maastricht
Open: 
iedere 1e donderdag v/d maand van 11:00-11:30 uur.

Donderdag 04 augustus is het Kerkloket gesloten.


Nieuwe berichten

 • 16 juli 19.00 uur dankviering communicanten 2022
  Op 16 juli a.s. hebben onze communicanten hun Dankviering dat zij op 21 mei (parochie St. Monulphus en Gondulphus) en op 22 mei jl. (parochie H. Michael Heugem) hun communie hebben gedaan. Dat was een mooie dag geweest. Het Gezinskoor zal de viering muzikaal opluisteren. Na de mis kunnen we … Lees verder
 • PROCESSIE 26 juni 2022 PAROCHIE H. MICHAËL HEUGEM
  Na 2 coronajaren trok de processie traditioneel weer door Heugem. Het was een mooie sfeervolle processie met vele groepen;  Harmonie St. Michaël, CV de Waterratte, de communiekinderen van 2021 en 2022, kinderen van Kind Centrum Anne Frank en OBS De Spiegel, CV de kikkers, Dragers gilde Antonius van Padua Scharn en … Lees verder
 • SACRAMENTESPROCESSIE PAROCHIE ST. MICHAEL HEUGEM OP ZONDAG 26 JUNI 2022
  Zondag 26 juni 2022 wordt onze traditionele Sacramentsprocessie gehouden. Aansluitend aan de plechtige Eucharistieviering in onze parochiekerk aanvang 09.30 uur zal bij goede weersomstandigheden de processie weer na 2 afwezige jaren door onze wijk trekken. Buiten de gebruikelijke deelname vanuit de Heugemse gemeenschap zoals o.a. CV. de Waterratte en CV. … Lees verder
 • Taizé viering 8 juli 19.00 uur
  De stilte, de klanken, de teksten, de kaarsjes, ze nodigen uit tot bezinning. Veel zingen, dat kenmerkt een Taizéviering. Meerstemmige meditatieve muziek, met vooral veel herhalingen, waardoor er ruimte in jezelf ontstaat om God te ontmoeten. Doe je mee? We zijn als Gezinskoor heel blij dat we de Taizévieringen weer … Lees verder
 • KERKLOKET
  Omringd door allen die haar lief waren ging, op zaterdag 21 mei heen, in de leeftijd van 87 jaar, Tiny Heuts-Habets. Op woensdag 25 mei hebben wij, samen met de familie, goede vrienden en bekenden, in onze H. Michaëlkerk afscheid van haar genomen. Kapelaan Slaven Brajkovic memoreerde in zijn preek … Lees verder
 • VENI CREATOR SPIRITUS: PINKSTEREN
  Op Pinksteren vieren christenen de uitstorting van de Heilige Geest. Wist je dat er veel klassieke muziek is gemaakt voor Pinksteren? Wil je deze muziek beluisteren? Onder aan dit bericht staat een link naar avro klassiek en scroll naar beneden en je vind de muziek. Veel luisterplezier. De paasperiode – … Lees verder
 • COMMUNIEVIERING PAROCHIE St. MICHAEL HEUGEM D.D. 22 MEI 2022
  Op zondag 22 mei 2022 om 11 uur deden Deon, Loreanne, Noemi, Thiago, Tessa, Maya, Domenico, Bibi en Abigali hun eerste Heilige Communie. Het was een sfeervolle en ontspannen mis met vele leuke momenten en herinneringen en vooral mooi weer. Van harte proficiat Deon, Loreanne, Noemi, Thiago, Tessa, Maya, Domenico, … Lees verder
 • KERKLOKET
  Op zaterdag 14 mei overleed, op de hoge leeftijd van 91 jaar, Jean Sour echtgenoot van wijlen Jenny Sour-Wolfs. Op donderdag 19 mei hebben wij, omringd door zijn naasten, in onze kerk afscheid van Jean genomen en hem te rusten gelegd op ons kerkhof. Zijn uitvaartdienst werd mooi omlijst door … Lees verder
 • KUNT U ZICH HET VOORSTELLEN: ONZE KERK VOOR ALTIJD GESLOTEN?
  Beste mede-parochianen, Kunt u zich het voorstellen: onze kerk voor altijd gesloten?Geen H. Missen meer op de zaterdagavond; geen doopvieringen; geen communie- en vormselvieringen; geen uitvaarten vanuit onze kerk; maar ook geen carnavals mis. Geen Kerstmis, geen Pasen, geen processie, geen jubileum…. Kortom geen enkele activiteit meer de H. Michaël … Lees verder
 • COMMUNIEZONDAG
  Zondag 22 mei 11.00 uur zullen vanuit onze Parochiegemeenschap, “Heugem / Randwyck”, de navolgende kinderen hun 1e heilige communie ontvangen Deon Heynen – Loreanne Roos – Bibi VerhoevenAbigail Feijt – Domenico Geerkens – Maya MortiauxThiago Martinez – Tessa Louisa – Noemi Pibiri De feestelingen worden om 10.45 uur afgehaald aan … Lees verder

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.