Parochie Heugem

Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Kerkloket

E-mail:
Misintenties opgeven via kerkloket Heer: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Voor informatie over de parochie: info@parochieheugem.nl

Telefoon:
Tel 043– 3610028 of via kapelaan Slaven 06 27501073

Bezoekadres:
Oude Kerkstraat 10 Heer

Open: 
op maandag– en donderdag van 9.30-12.00 uur.Nieuwe berichten

 • BIJEENKOMST TOEKOMST KERK HEUGEM OP DINSDAG 19 MAART OM 1930 UUR IN DE KERK.
  BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIJEENKOMST TOEKOMST KERK HEUGEM OP DINSDAG 19 MAART OM 1930 UUR IN DE KERK. Beste parochiaan, bewoner, lid van een vereniging of anderzins, Zoals u hebt kunnen lezen in de krant of heeft gezien of gehoord in de media staat er de komende jaren van alles te gebeuren rond … Lees verder
 • TERUGBLIK AFSCHEID KAPELAAN SLAVEN BRAJKOVIC OP 27 JANUARI JL.
  Terugblik afscheid Kapelaan Slaven Brakjovic op 27 januari jl.In een sfeervolle viering werd afscheid genomen van kapelaan Slaven Brakjovic met als afscheidskado een fotocollage van de periode 2017-2024 in Heugem en bloemen. Met deze fotocollage was erg in zijn nopjes. Zelfs werd een taize lied in het Kroatisch voor hem … Lees verder
 • MEDEDELINGEN PBR
  Overledene Op woensdag 29 januari overleed in de leeftijd van 84 jaar Corry Leclaire-Sarneel. Op zaterdag hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, omlijst door de mooie zang en muziek van Edward Berden, in onze kerk afscheid van haar genomen. In de preek ging kapelaan Slaven Brajkovic in op de vele … Lees verder
 • AFSCHEID KAPELAAN SLAVEN BRAJKOVIC
  Een levensfase in mijn priesterleven wordt afgesloten. Mijn verblijf onder u stemt mij tot dankbaarheid. Mooie herinneringen zijn er aan de periode dat de bisschop mij 6 jaar geleden aan u toevertrouwde als diaken en priester. Dankbaar ben ik voor de jaren dat ik in Maastricht-Oost pastoraal actief mocht zijn … Lees verder
 • OVERLEDENE
  Op woensdag 27 december 2023 overleed in de leeftijd van 85 jaar Els Luijks-Vangangel. Op vrijdag daarop volgend, hebben wij in de plechtige uitvaart-dienst, omlijst, door mooie zang en muziek van Francine en Romain, in onze kerk afscheid van haar genomen. In de preek ging diaken Jean Leonard Ratokiniaina in … Lees verder
 • VOORAANKONDIGING: MGR EVERARD DE JONG 25 JAAR BISSCHOP
  Op dinsdag 6 februari is het precies 25 jaar geleden dat hulpbisschop Mgr. Everard de Jong tot bisschop werd gewijd. De parochie H. Michael Heugem feliciteert hem met dit jubileum Dat is reden voor een feest. Maar omdat de datum vlak voor carnaval valt en daarna de Veertigdagentijd volgt, heeft … Lees verder
 • AKTIE KERKBALANS
  Actie kerkbalans , in januari is de actie kerkbalans. Onze parochie heeft geld nodig om te blijven voortbestaan. Het kerkgebouw, de lonen van de priesters, het stoken, onderhoud van de kerk en de verzekeringen. Gelukkig zijn er ook zaken waar weinig of geen kosten aan te pas komen, dankzij vrijwilligers die … Lees verder
 • KAPELAAN SLAVEN
  Per 1 februari heeft kapelaan Slaven Brajković een nieuwe benoeming in Noord-Limburg gekregen en neemt hij van ons afscheid. Een grote kapelaan, uit Kroatië, die vanaf najaar 2018 meer dan 5 jaar bij ons in Heugem als diaken en priester heeft gewerkt. Nadat hij zelf de parel van het evangelie had gevonden … Lees verder
 • ZATERDAG 27 JANUARI NEEMT KAPELAAN SLAVEN AFSCHEID
  Zaterdag 27 januari neemt kapelaan Slaven afscheid van onze parochie. Hij is meer dan 5 jaar kapelaan geweest en daarvoor was hij diaken. Zijn eerste mis als priester was een feestelijk gebeuren in onze parochie. Zijn familie uit Kroatië, de volle kerk met studiegenoten, priesters, parochianen uit al onze parochies … Lees verder
 • AFSCHEID KAPELAAN SLAVEN
  Beste mensen, Zoals u al waarschijnlijk gehoord heb, heb ik een nieuwe benoeming gekregen in de parochies omtrent Gennep en zal ik met verdriet, maar toch vervuld van dankbaarheid de parochies in Maastricht Oost moeten verlaten. Omdat het allemaal snel gaat gebeuren heb ik samen met pastoor afscheidsmissen gepland in … Lees verder

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.