Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Mocht u informatie missen of niet kunnen vinden stuur dan een e-mailtje naar info@parochieheugem.nl

Kerkloket

E-mail: info@parochieheugem.nl

Telefoon: 043 – 3613177

Bezoekadres:
(Achteringang kerk)
Heugemer Pastoorsstraat 15
6229 AG Maastricht
Open: 
iedere 1e donderdag v/d maand van 11:00-11:30 uur.


Nieuwe berichten

 • Boodschap bij het einde van het kerkelijk jaar
  Ter voorlezing/publicatie op het hoogfeest van Christus Koning 20/21 november 2021 Broeders en zusters in Christus, Steeds meer raken we in ons Limburgse land gewend aan priesters van buitenlandsekomaf. Soms hebben ze ook namen waaraan we even moeten wennen. Zo is erop dit moment in Roermond een diaken-assistent uit Sri … Lees verder
 • GEZINSKOOR HEUGEM NIET MEER WEG TE DENKEN UIT ONZE PAROCHIE
  Op 13 november a.s. om 19 uur kun je weer komen luisteren naar ons gezinskoor in onze parochiekerk. In deze maand helemaal speciaal in het kader van de Heilige Caecilia, de patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. (gedenkdag 22 november ). Jaren geleden is het gezinskoor ontstaan en samengesteld uit … Lees verder
 • HERHAALDE OPROEP PBR EN MICHAËLSGIDE
  Iedere jaar hebben we een heel mooie kerststal in onze kerk staan. Deze wordt mogelijk gemaakt doordat er ieder jaar veel vrijwilligers aan mee werken. Zij zetten hun beste beentje voor en handen in om er een mooi geheel van te maken. Natuurlijk hoort een kerststal  mooi in het groen … Lees verder
 • PASTORAAL SCHRIJVEN (KAP. PAWEL)
  Wij merken allemaal dat het buiten koud wordt. Misschien is het nog niet ijskoud, maar wel waterkoud. Sommigen zijn met de herfstvakantie naar een warm land gegaan om een beetje uit te rusten en van een lekker weer te genieten! Maar nu zijn wij weer terug, het wordt snel donker … Lees verder
 • EEN MOOIE TRADITIE MOCHT WEER IN VOLLE GLORIE PLAATSVINDEN.
  Op 31 oktober 2021 mocht een mooie traditie weer in volle glorie plaatsvinden zoals voor de coronatijd. Na het lof werden de graven op het kerkhof De Beente, onder muzikale opluistering van de Harmonie St. Michaël Heugem door kapelaan Pawel Zelazny gezegend.

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.