Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Mocht u informatie missen of niet kunnen vinden stuur dan een e-mailtje naar info@parochieheugem.nl

Kerkloket

E-mail: info@parochieheugem.nl

Telefoon: 043 – 3613177

Bezoekadres:
(Achteringang kerk)
Heugemer Pastoorsstraat 15
6229 AG Maastricht
Open: 
iedere 1e donderdag v/d maand van 11:00-11:30 uur.


Nieuwe berichten

 • COMMUNIEZONDAG
  Zondag 22 mei 11.00 uur zullen vanuit onze Parochiegemeenschap, “Heugem / Randwyck”, de navolgende kinderen hun 1e heilige communie ontvangen Deon Heynen – Loreanne Roos – Bibi VerhoevenAbigail Feijt – Domenico Geerkens – Maya MortiauxThiago Martinez – Tessa Louisa – Noemi Pibiri De feestelingen worden om 10.45 uur afgehaald aan … Lees verder
 • MISINTENTIES TIJDENS DE GROTE SCHOOLVAKANTIE 2022
  Van 23 juli t/m 04 september 2022 is de grote schoolvakantie.Misintenties die vermeld dienen te worden in de Baorebinder zullen voor een langere periode opgegeven moeten gaan worden. Het gaat hier over de misintenties in de periode van 23 juli t/m 11 september 2022. De uiterste datum voor het opgeven … Lees verder
 • MARIALINT VERBINDT 110 LIMBURGSE KAPELLETJES MET ELKAAR? (FIETSROUTE)
  Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint wordt dit voorjaar opengesteld. Vanaf zondag 1 mei – het begin van de Mariamaand – zijn de routes zowel online als op papier beschikbaar. (voor de route Maastricht zie onze … Lees verder
 • PAROCHIAAL SCHRIJVEN
  “Over Pasen kun je niet preken” schrijft onze bisschop monseigneur Harrie Smeets (die ernstig ziek is: wij blijven voor hem bidden!) in zijn boek: “Getuigen van de Verrijzenis”.  Maar het is misschien moeilijk om over Pasen te spreken.  Het is misschien zelfs moeilijk om daarin te geloven. Wat betekent het … Lees verder
 • HEB JIJ OOK ZO GENOTEN VAN HET GEZINSKOOR MET PASEN?
  Noteer deze data in agenda en geniet van hun opluistering van onze vieringen. Zaterdag 23 april, 21 mei, 18 juni, 16 juli en 20 augustus. Als je graag zingt, loop eens op vrijdagavond om 19.00 de kerk binnen. We denken zeker dat je door ons enthousiasme mee wilt gaan zingen.
 • ZALIG PASEN
  Het graf is leeg, de engel draagt de vrouwen op Christus’ leerlingen te gaan zeggen dat Hij uit de doden is opgestaan. Iconenatelier Hüsstege maakte deze romaanse paasicoon, gebaseerd op het 28e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waaruit tijdens de Paaswake werd gelezen. De engel die de steen die het graf afsloot weg … Lees verder
 • SACRAMENTSPROCESSIE 26 JUNI 2022
  Twee jaar hebben we door Corona geen processie kunnen houden. Zoals het nu uitziet kan het weer en mag het weer. Zondag 26 juni trekt de processie weer door Heugem. Alles moet weer worden opgestart. `N nieuwe start `n nieuwe look. Het rustaltaar moet worden opgeknapt, de Hemel heeft een … Lees verder
 • MEDEDELING KERKLOKET
  Op 26 maart overleed, op de hoge leeftijd van 91 jaar, Mia Kallen. Op donderdag 31 maart hebben wij, omringd door haar naasten, goede vrienden en bekenden, in onze kerk afscheid van Mia genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats bij de twee overleden zonen op ons kerkhof. Kapelaan … Lees verder
 • TERUGBLIK PALMPASENVIERING EN ZEGENING WEGKRUIS HEUGEMERSTRAAT
  Op 9 april jl. werd in onze parochie Palmpasen op een bijzondere wijze gevierd. De communiekinderen van St. Michael Heugem en St. Monulphus en Gondulphus versierden een paar dagen ervoor de kruisjes met de symbolen die bij Palmpasen horen. Tevens werd in de mis het gerestaureerde wegkruis Heugemerstraat na een … Lees verder
 • PROGRAMMA GOEDE WEEK PAROCHIE ST MICHAEL HEUGEM

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.