Parochie Heugem

Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Kerkloket

E-mail:
Misintenties opgeven via kerkloket Heer: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Voor informatie over de parochie: info@parochieheugem.nl

Telefoon:
Tel 043– 3610028 of via kapelaan Andy Garcia Merino 06-49794486

Bezoekadres:
Oude Kerkstraat 10 Heer

Open: 
op maandag– en donderdag van 9.30-12.00 uur.Nieuwe berichten

 • MEDEDELINGEN PBR WEEK 19
  UITNODIGING 1e HEILIGE MIS Jean Leonard Ratokiniaina OP ZONDAG 26 MEI 2024 U bent van harte uitgenodigd voor de Eerste Heilige Mis van Jean Leonard Ratokiniaina op zondag 26 mei 2024 om 9.45 uur in de St. Petrus Bandenkerk Heer (Dorpstraat 78, Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om hem te … Lees verder
 • BEZIELD CONCERT APASIONADA DOOR KAMERKOOR QUARTNA
  Op 14 april jl. vond in onze kerk een concert plaats van Kamerkoor Quartna onder leiding van dirigent Arno Kerkhof. Voor een enthousiast publiek zongen zij liederen uit Spanje en Zuid Amerika. Het gevarieerde programma was samengesteld rond de thema’s liefde, vervlogen hoop en verlangen. Marialiederen uit de renaissance werden … Lees verder
 • MEDEDELINGEN PBR WEEK 15
  PASEN IN ONZE PAROCHIE De paasweek begon met een goed bezochte Palmpasenviering.  Op woensdag was er een mooi passieverhaal door de kinderen van Kindcentrum Anne Frank. Een mooi initiatief van de school. Met mooie liedjes en een mooi verhaal werd het een mooie dienst.  Op Goede Vrijdag was er … Lees verder
 • SOLIDARITEITSMAALTIJD WIE KOMT? WOENSDAG 22 MEI OM 19 UUR
  De PBR/het Gezinskoor van de parochie Heugem heeft al een paar keer deelgenomen aan de Solidariteitsmaaltijd die georganiseerd wordt in de kerkfederatie Kana van onze oudkapelaan, nu pastoor Lipsch. De twee Indiase kapelaans Rajan en Francis die daar werkzaam zijn, organiseren jaarlijks een maaltijd voor belangstellenden, waarvan de opbrengst ten … Lees verder
 • KERKBIJEENKOMST WAS JIJ ER OOK BIJ?
  Op 19 maart jl. was een bijeenkomst over de toekomst van de kerk. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Tevens zal er een enquête worden gehouden die u op onze website kunt vinden en waar u deze kunt inleveren staat op het formulier. Graag zouden wij willen vragen om hieraan deel … Lees verder
 • MEDEDELINGEN PBR
  VASTENACTIE Onze diaken Jean Léonard wil graag geld inzamelen voor zijn geboorteland. Doet U ook mee?. Als Parochie H. Michael Heugem willen wij ons graag hierbij nog aansluiten. Draag bij aan de verbetering en het renoveren van de basisschool “Ecole Sacré Coeur” onder leiding van de paters montfortanen in Tamatave, … Lees verder
 • PENNING EREVRIJWILLIGER TOEGEKEND AAN JOHN BAAN
  Op 2 maart 2024 werd de penning erevrijwilliger toegekend aan John Baan. En tevens een beeldje overhandigd als dank voor alles. Hij doet al meer dan 37 jaar vrijwilligerswerk in onze parochie van misdienaar, akoliet, lid Michaelsgilde, herdertjestocht, kerststal opbouwen etc. Een drijvende enthousiaste vrijwilliger die altijd klaar staat. Hier … Lees verder
 • EREVRIJWILLIGER 2024 WIE KRIJGT DEZE UITGEREIKT?
  Ben je ook benieuwd wie deze krijgt uitgereikt. Kom 2 maart a.s. om 19 uur naar de mis en dan kom je het te weten. Daarna is nog een gezellige samenzijn.
 • BIJEENKOMST TOEKOMST KERK HEUGEM OP DINSDAG 19 MAART OM 1930 UUR IN DE KERK.
  BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIJEENKOMST TOEKOMST KERK HEUGEM OP DINSDAG 19 MAART OM 1930 UUR IN DE KERK. Beste parochiaan, bewoner, lid van een vereniging of anderzins, Zoals u hebt kunnen lezen in de krant of heeft gezien of gehoord in de media staat er de komende jaren van alles te gebeuren rond … Lees verder
 • TERUGBLIK AFSCHEID KAPELAAN SLAVEN BRAJKOVIC OP 27 JANUARI JL.
  Terugblik afscheid Kapelaan Slaven Brakjovic op 27 januari jl.In een sfeervolle viering werd afscheid genomen van kapelaan Slaven Brakjovic met als afscheidskado een fotocollage van de periode 2017-2024 in Heugem en bloemen. Met deze fotocollage was erg in zijn nopjes. Zelfs werd een taize lied in het Kroatisch voor hem … Lees verder

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.