Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Kerkloket

E-mail:
Misintenties opgeven via kerkloket Heer: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Voor informatie over de parochie: info@parochieheugem.nl

Telefoon:
Tel 043– 3610028 of via kapelaan Slaven 06 27501073

Bezoekadres:
Oude Kerkstraat 10 Heer

Open: 
op maandag– en donderdag van 9.30-12.00 uur.

Vastenactie

Nieuwe berichten

 • DEKENAAL NIEUWS EDITIE PASEN
  Kijk hier voor het nieuwe Dekenaal Nieuws Editie Pasen 2023
 • PAROCHIEPELGRIMAGE LOURDES DINSDAG 19 T/M WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2023
  Via het Huis voor de Pelgrim organiseren wij een pelgrimage voor de parochianen van het Dekenaat Maastricht naar Lourdes van dinsdag 19 tot en met woensdag 27 september 2023. Dit is een 9-daagse busreis. Deze busreis gaat op de eerste dag via Amiens naar Lisieux (2 overnachtingen). De tweede dag … Lees verder
 • 18 MAART GEMENGDE KOREN UIT ROGGEL EN HEIBLOEM OP BEZOEK
  Zaterdag 18 maart komen de gemengde koren uit Roggel en Heibloem ons bezoeken. Wij zijn als gezinskoor ook al bij hen gaan zingen. Dit was toen ter ere van Maria Hemelvaart. We zongen toen samen met de andere koren. We werden gastvrij ontvangen en konden weer even bijpraten met onze … Lees verder
 • MEDEDELING PBR
  Op maandag 20 februari overleed, op de gezegende leeftijd van 97 jaar Marieke Hameleers-Wolfs. Op zaterdag 25 februari hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang van Edward, aan het orgel begeleid door Danny, in onze kerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar de laatste … Lees verder
 • VASTENACTIE
  Beste mensen, Er is veel leed in de wereld en dagelijks worden we daarmee geconfronteerd. Er wordt ook veel gedaan om dit leed te verzachten. Soms grootschalig (denk aan de actie voor de aardbeving in Turkije en Syrië) maar vaak ook kleinschalig en meer op de achtergrond. De Vastenactie is … Lees verder
 • MICHAELSGILDE ZOEKT VRIJWILLIGERS!!!!!
  Het Michaelsgilde is opgericht in de tijd dat pastoor Steneker in 1976 in onze parochie is komen werken. Deze groep is het klusteam van het eerste uur en het laatste uur van het jaar. Zij assisteren bij diverse vieringen o.a. Pasen, Kerstmis, de 1e Heilige Communie, het Vormsel, de processie, het … Lees verder
 • KOM JIJ OOK ALS JE CARNAVAL GEVIERD HEBT EEN ASKRUISJE HALEN OP ASWOENSDAG?
  Carnaval is een katholiek feest dat van oorsprong wordt gevierd in de periode voorafgaand aan de vastentijd ter voorbereiding op Pasen. Over de oorsprong van de viering van het feest doen verschillende verhalen de ronde. Zo kan het feest zijn afgeleid van vergelijkbare heidense festijnen vóór de verspreiding van het christendom en … Lees verder
 • ONZE PAROCHIE HEEFT EEN EIGEN KERKHOF EN WIL DAT DIT GRAAG BEHOUDEN BLIJFT!!!
  Onze parochie heeft een eigen kerkhof en wil dit dat graag behouden blijft!!! Al jaren worden het beheer en administratie van ons kerkhof uitgevoerd door Jan Timmermans en Theo Volkers. Dit doen ze Goed en tot volle tevredenheid van ons als parochiebestuur. Ze zijn er niet jonger op geworden en … Lees verder
 • CATECHESE VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN
  Op 25 januari vieren wij het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus. De bekering van Paulus vond plaats inde ontmoeting met de verrezen Christus. Op weg naar Damascus zag hij het goddelijk licht dat hem in het evangelie deed geloven. Op dat moment begreep Paulus dat zijn … Lees verder
 • Jesus, ichliebedich!”, Jezus, ik hou van jou
  “Jesus, ichliebedich!”, Jezus, ik hou van jou – dat zouden de laatste woorden zijn geweest van emeritus-paus Benedictus voor hij op oudejaarsochtend overleed. Op Vatican News stelt Andrea Tornielli deze lezing iets bij; de emeritus-paus zou niet in het Duits, maar in het Italiaans hebben gezegd: “Signore ti amo!”, Heer, ik … Lees verder

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.