Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Mocht u informatie missen of niet kunnen vinden stuur dan een e-mailtje naar info@parochieheugem.nl

Kerkloket

E-mail: info@parochieheugem.nl

Telefoon: 043 – 3613177

Bezoekadres:
(Achteringang kerk)
Heugemer Pastoorsstraat 15
6229 AG Maastricht
Open: 
iedere 1e donderdag v/d maand van 11:00-11:30 uur.


Nieuwe berichten

 • D IERENDAG EN FEESTDAG FRANCISCUS VAN ASSISI VIEREN WIJ 01 OKTOBER A.S.
  Op 04 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten. In onze parochie schenken wij, omdat wij een beeld van Franciscus van Assisi in onze kerk hebben, hier altijd aandacht aan. Dat zal zijn … Lees verder
 • Parochiële Bestuursraad H. Michaël Heugem-Randwyck
  Zondag 25 september a.s. viert onze parochie het feest van St. Michaël: de patroonheilige van onze parochie. Dit is ook de dag waarop wij de vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje willen zetten om hen te bedanken voor hun inzet voor de parochie in het afgelopen jaar. De Parochiële Bestuursraad wil u dan ook uitnodigen om op 25 september a.s. om 10:00 uur samen met ons de H. Mis te … Lees verder
 • PAROCHIAAL SCHRIJVEN
  Vol dankbaarheid voor de mooie jaren in de parochie in Heugem en ontzettend blij voor de prettige samenwerking met pastoor De Jong en kapelaan Slaven, schrijf ik mijn laatste artikel om ook u allemaal te danken, voor een warme ontvangst en uw steun in al deze jaren. Het was voor … Lees verder
 • Liturgie en Kerkmuziek in de Sint-Christoffelkathedraal Roermond
  Hierbij nodig ik u uit aanwezig te zijn bij de Pontificale Hoogmis waarbij Liturgie en Kerkmuziek centraal staat. Deze Plechtige Hoogmis vindt plaats op zat. 24 sept. om 14.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal, Grote Kerkstraat 2, Roermond. U bent van harte welkom. Hoofdcelebrant: Z.H.E. Mgr. Dr. Everard de Jong, Hulpbisschop … Lees verder
 • NIEUWE BENOEMINGEN PAROCHIES MAASTRICHT-OOST
  Twaalf parochies in Maastricht-Oost hebben sinds 1 september 2022 één gezamenlijk pastoraal team. Mgr. Everaard de Jong is benoemd tot pastoor van het nieuwe samenwerkingsverband. De andere priesters in deze parochies zijn benoemd tot kapelaan in hetzelfde pastorale team. De benoeming zijn onlangs in de betreffende parochies bekend gemaakt. Het … Lees verder
 • ROCHUSPROCESSIE D.D. 4 SEPTEMBER 2022
  Nadat in de mis van zaterdag 3 september jl. het Rochusbrood werd gezegend door kapelaan Pawel Zalezny, trok op zondagmorgen de Rochusprocessie door Heugem. Vanaf de kerk door de dorpsstraten naar de Klaekeburg. Hierna ging de Rochusbroonk van start. Het Rochusbeeld verblijft nog een paar dagen in de kapel van … Lees verder
 • TERUGBLIK AFSCHEID KAPELAAN PAWEL ZELAZNY
  Op zaterdag 3 september jl. droeg kapelaan Pawel Zelazny zijn laatste mis op in de parochie Heugem. Hierbij een kleine terugblik van een warm afscheid. Kapelaan Pawel Zalezy dank je wel voor alle inzet en inspiratie voor onze parochie. Veel succes in je nieuwe functie. Fotografie Marijke Fleur
 • ROCHUSBROONK 3 & 4 SEPTEMBER 2022 EN AFSCHEID KAPELAAN PAWEL ZELAZNY
  Al jaren kennen we in Heugem de Rochusbroonk die plaatsvindt aan het einde van de zomervakantie. In onze kerk bezitten wij een reliek van de heilige Rochus. Deze staat bekend als een van de pestheiligen. Hij wordt altijd afgebeeld samen met een hondje die hem een snee brood komt brengen. … Lees verder
 • Kroedwusj zegening op zaterdag 13 augustus a.s. om 19.00 uur.
  U kunt na de viering een bosje meenemen naar huis. Betekenis: De Kroedwusj is een boeket met zeven veldkruiden die de bezitter ervan moet beschermen tegen allerlei onheil zoals het inslaan van de bliksem. Kroedwusj mag boven de deur van het huis of van de stal worden gehangen. Volgens de … Lees verder
 • KERKLOKET
  De leden van de Parochiële Bestuursraad en medewerkers Kerkloket wensen u allen een plezierige vakantie en voor de reizigers naar andere oorden een veilige terug komst. De eerst volgende bijdrage van het Kerkloket is te lezen in week 37, woensdag 14 september.

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.