Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Mocht u informatie missen of niet kunnen vinden stuur dan een e-mailtje naar info@parochieheugem.nl

Kerkloket

E-mail: info@parochieheugem.nl

Telefoon: 043 – 3613177

Bezoekadres:
(Achteringang kerk)
Heugemer Pastoorsstraat 15
6229 AG Maastricht
Open: 
iedere 1e donderdag v/d maand van 11:00-11:30 uur.


Nieuwe berichten

 • UITSLAG KERST(STAL)TEKENWEDSTRIJD
  Vele kinderen hebben vanaf Kerstmis tot en met 31 december 2021 de kerststal bezocht en een mooi zelfgemaakte kerststal en tekeningen ingeleverd. Totaal hebben 250 volwassenen en kinderen de kerststal bezocht. Bravo voor de bouwers van het Michaelsgilde, die trots mogen zijn op dit bezoekersaantal. Hoofdprijs: de kerststal gemaakt door … Lees verder
 • DRIE KONINGEN
  Wij vieren dit jaar Drie Koningen in de mis van 1 januari 2022 om 16.00 uur. Officieel is dit feest op 6 januari 2022. Herinnert U het zich nog? Ter ere van het feest van Drie Koningen gingen de kinderen verkleed als Drie Koningen langs de deur en zongen het … Lees verder
 • MEDEDELINGEN PBR
  In Heugem hebben we op het kerkhof een Strooiveld. Dit hebben we gecreëerd om de mensen in de buurt de gelegenheid te geven om de as van hun dierbare op een mooie plek te kunnen uitstrooien. Hiervoor brengen we de mensen 75,00 euro in rekening. We plaatsen een herdenkingsplaatje en … Lees verder
 • HERINNERING KERSTSTALWEDSTRIJD
  Beste kinderen en ouders, Uw kinderen hebben misschien nu alle tijd nu de scholen dicht zijn, om iets te knutselen voor onze kerststal en mee te doen aan onze wedstrijd. Iedereen ook buiten onze parochie mag ook meedoen. Zie onze bericht van 7 december met als titel KNUTSEL JIJ OOK … Lees verder
 • DE VERSIERING EN KERSTSTAL IS KLAAR!
  Met hulp van onze trouwe gemotiveerde vrijwilligers die afgelopen twee weekenden hard hebben gewerkt om de kerststal op te bouwen, schaapjes een nieuwe vacht te geven, ster aan de toren te bevestigen en lampen te vervangen en zo meer, ziet onze kerk er weer sfeervol uit voor de komende kerstdagen. … Lees verder

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.