Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Kerkloket

E-mail:
Misintenties opgeven via kerkloket Heer: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Voor informatie over de parochie: info@parochieheugem.nl

Telefoon:
Tel 043– 3610028 of via kapelaan Slaven 06 27501073

Bezoekadres:
Oude Kerkstraat 10 Heer

Open: 
op maandag– en donderdag van 9.30-12.00 uur.


Nieuwe berichten

 • CATECHESE VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN
  Op 25 januari vieren wij het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus. De bekering van Paulus vond plaats inde ontmoeting met de verrezen Christus. Op weg naar Damascus zag hij het goddelijk licht dat hem in het evangelie deed geloven. Op dat moment begreep Paulus dat zijn … Lees verder
 • Jesus, ichliebedich!”, Jezus, ik hou van jou
  “Jesus, ichliebedich!”, Jezus, ik hou van jou – dat zouden de laatste woorden zijn geweest van emeritus-paus Benedictus voor hij op oudejaarsochtend overleed. Op Vatican News stelt Andrea Tornielli deze lezing iets bij; de emeritus-paus zou niet in het Duits, maar in het Italiaans hebben gezegd: “Signore ti amo!”, Heer, ik … Lees verder
 • HEUGEM IN KERSTSFEER GOED BEZOCHT! EN WINNAARS KERSTSTERWEDSTRIJD BEKEND.
  December is voor iedereen een drukke maand, met allerlei voorbereidingen voor sinterklaas, pakjesavond, kerstdagen en oud en nieuw. En dan komt de inzet voor de kerk er ook nog bij. Wij zijn altijd onder de indruk dat juist in december de vrijwilligers veel van hun kostbare tijd aan de parochie … Lees verder
 • MEDEDELING PBR
  Op dinsdag 20 december overleed, op de gezegende leeftijd van 88 jaar Bets van Dooijewaard-Nelissen. Op woensdag 28 december hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang van dirigent en koorleden, in onze kerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar de laatste rustplaats op ons … Lees verder
 • DE STER VAN BETHLEHEM EN DE DRIE WIJZEN
  Volgens het evangelie van Mattheüs kwam er drie wijzen uit het Oosten. Zij volgden een ster die hen voorging en bleek stilstaan boven Bethlehem. ze togen erheen, met goud, wierook en mirre. Want in een visioen hadden ze te horen gekregen dat onder die ster de Messias te vinden zou … Lees verder
 • WAT DOE JIJ MET DRIEKONINGEN?
  Drie koningen, drie cadeaus: Die koningen, de bijbel noemt hen ‘wijzen’, kwamen uit het oosten naar Betlehem door een grote, heldere ster te volgen. Kunstenaars beelden het verhaal van Driekoningen graag uit. Ze stoppen er vaak allerlei verborgen betekenissen in. De drie koningen verwijzen bijvoorbeeld naar alle leeftijden van een … Lees verder
 • ACTIE KERKBALANS OOK IN PAROCHIE HEUGEM-RANDWYCK!!!!!
  Sinds twee jaar worden jullie meegenomen op reis, langs ons kerkelijk jaar op facebook/website van onze parochie Heugem-Randwyck. Onze facebook-volgers groep is gegroeid met 200 personen (stand anno december 2022 323 personen. De parochie Heugem-Randwyck wordt door velen in hun hart gesloten. Dat vinden wij erg fijn en waarderen dit … Lees verder
 • EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
  De stilte van kerst maakt ons oprecht dankbaar voor het voorbije jaar het onbekende van nieuwjaar geeft hoop met God in ons midden De parochiële bestuursraad St. Michaël Heugem-Randwyck wenst U een gelukkig nieuwjaar.
 • Parochie St. Michael Heugem wenst je fijne kerstdagen toe.
 • ONZE KESRTSTAL IS WEER HELEMAAL KLAAR!
  Onze kerststal is weer helemaal klaar om bezocht te worden dankzij de vele vrijwilligers. Chapeau!!!! P.s op de foto ontbreekt Marij Sour die ook dit jaar heel wat uurtjes tijd hierin heeft gestoken.

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.