Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Kerkloket

E-mail:
Misintenties opgeven via kerkloket Heer: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Voor informatie over de parochie: info@parochieheugem.nl

Telefoon:
Tel 043– 3610028 of via kapelaan Slaven 06 27501073

Bezoekadres:
Oude Kerkstraat 10 Heer

Open: 
op maandag– en donderdag van 9.30-12.00 uur.Nieuwe berichten

 • MEDEDELING PBR
  Op donderdag 30 augustus overleed op de hoge leeftijd van 93 jaar, onze parochiaan Huub de Jong. Op donderdag daaropvolgend, hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen. In de preek beschreef Kapelaan Andy, … Lees verder
 • VIERING FEEST VAN H. MICHAËL EN VRIJWILLIGERSDAG
  Op zondag 24 september a.s. viert onze parochie het feest van H Michaël: de patroonheilige van onze parochie. Dit is ook de dag waarop wij de vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje willen zetten om hen te bedanken voor hun inzet voor de parochie in het afgelopen jaar. De … Lees verder
 • TAIZÉ-VIERING 29 SEPTEMBER 19.30
 • EUCHARISTIE VIEREN = DANKBAARHEID.
  Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat ik in de kathedraal vanRoermond tot priester gewijd werd door (emeritus) Mgr. Harrie Smeets. Een onvergetelijke dag voor mijzelf maar ook voor zoveel andere mensen. De voorbereidingen die hieraan voorgingen, waren ook best wel druk en soms moeilijk, maar ik heb mij … Lees verder
 • MEDEDELING PBR
  Doopsel: 27 augustus 2023: Noa Pisters zoon van Micha en Rianne Pisters.
 • TERUGBLIK ROCHUSBROONK
  Op een zonovergoten terrein naast de Klaekeburg opende zondag de Rochusbroonk. De openluchtmis was het begin van een feestelijke dag. Veel mensen bezochten de dienst die gevierd werd van op de kiosk. Het was mooi om de traditie voort te zetten. De hl.Rochus werd in het zonnetje gezet, het Rochusbrood … Lees verder
 • MEDEDELING PBR
  Op zaterdag 29 juli overleed, in de gezegende leeftijd van 93 jaar Ber Vanderbooren. Op zaterdag daaropvolgend, hebben wij de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang van het gezinskoor, aangevuld met leden van het kerkelijk zangkoor, in onze kerk gehouden. Zijn diep geloof in de Heer en voor Moeder … Lees verder
 • DATA KERKELIJKE VIERINGEN NAJAAR 2023 PAROCHIE H. MICHAEL HEUGEM
 • MEDEDELING PBR
  Doopsel: 11 juni jl. gedoopt in onze parochiekerk Dex van den Boorn,.zoon van Paola Schrijnemaekers en Bas van den Boorn. Van harte proficiat. Huwelijk: 23 juni jl. getrouwd in onze parochiekerk Rick van Wunnik & Angelique Limburg. Van harte proficiat en veel geluk samen.
 • VAKANTIE: DOOR DE OGEN VAN KAPELAAN SLAVEN (DEO-VOCARE)
  Straks start in het zuiden van het land de vakantieperiode. Vakantie komt van het Latijnsewoord ‘vacare’ en betekent zoveel als vrij gekomen, leeg geworden. Denk aan een baan die vacant is. En dat er een vacature is. Boven de zijpoort van de Benedictijnenabdij in Egmond-Binnen staat: “Deo vacare”: ‘voor God … Lees verder

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.