MICHAËLKERK

Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Welkom,
bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.
Wij wensen u een prettig verblijf op deze website. Mocht u informatie missen of niet kunnen vinden stuur dan een e-mailtje naar info@parochieheugem.nl


Spoorboekje van Palmzondag naar Pasen

U kunt nog steeds meedoen met onze VASTENACTIE !!!


Vastenactie

Beste medeparochianen,

We hebben veel aan ons hoofd. Er zijn veel dingen waaraan we gewend zijn, die door de Corona pandemie niet doorgaan. Dat brengt verdriet en zorg met zich mee. Misschien is het dan een lichtpuntje als we goed voor anderen kunnen zijn.

We kunnen dat door mee te doen aan de Vastenactie 2021.

Het thema is: Werken aan je toekomst/Een beter leven dankzij goed onderwijs

De campagne waar wij als parochie in de komende veertigdagentijd (dus van 17 februari tot en met 4 april) aan mee willen doen, staat in het teken van (beroeps)onderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Er was echter één project in die campagne dat ons als voorbereidingsgroep direct aangreep. Het project voor de straatkinderen in Bangalore in India. We lazen over Vikas Mithun een jongen van 10 afkomstig uit Delhi.

Vikas had het moeilijk thuis: zijn moeder is zijn gewelddadige vader ontvlucht. Zij kon het jongste kind meenemen, maar moest Vikas en zijn jongere zusje achterlaten bij hun vader. Vikas ontvluchtte het fysieke geweld van zijn vader en belandde op straat. Hij wordt een van de naar schatting 50.000 straatkinderen in Delhi. Op een dag neemt Vikas een drastisch besluit en hij begint aan een treinreis van meer dan 2000 kilometer naar Bangalore op zoek naar een beter leven.

In de volgende stukjes zullen we Vikas volgen in zijn poging om zijn leven een andere wending te geven. Wij hopen dat dit verhaal, dat er maar één is van de duizenden verhalen die over de straatkinderen van Bangalore verteld kan worden, ons op het spoor zal zetten van hulp bieden. Hulp om door middel van onderwijs een kans te maken om aan een leven van geweld en armoede te ontsnappen.

In de mis van Aswoensdag zullen we aangeven op welke manieren jullie een bijdrage kunnen geven, om Vikas te helpen.

Namens de Vastenactiegroep, Reinier Kreutzkamp


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.