Parochie Heugem

Welkom, bij de website van de parochie van de Heilige Michaël – Heugem Randwyck.

Deze website kan een goed handvat zijn voor nieuwe inwoners van Heugem-Randwyck, maar ook inwoners die al langere tijd in deze parochie wonen kunnen informatie vinden die van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf op deze website.

Kerkloket

E-mail:
Misintenties opgeven via kerkloket Heer: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Voor informatie over de parochie: info@parochieheugem.nl

Telefoon:
Tel 043– 3610028 of via kapelaan Andy Garcia Merino 06-49794486

Bezoekadres:
Oude Kerkstraat 10 Heer

Open: 
op maandag– en donderdag van 9.30-12.00 uur.

Nieuwe berichten

 • MEDEDELINGEN PBR WEEK 27
  Graag voor 7 augustus eventuele misintenties voor weekend 16 augustus en daarna indienen bij par.deheeg@gmail.com] Overlijden Mia Geraedts Kamps Op 4 juni is Mia rustig ingeslapen. Haar afscheidsdienst heeft maandag 10 juni plaatsgevonden in de St. Elizabethkapel te Heerlen. Jarenlang heeft Mia samen met Jan op de Termileslaan gewoond. Ze waren … Lees verder
 • MEDEDELINGEN PBR WEEK 25
  LET OP MISINTENTIES IN TOT 8 AUGUSTUS IN TE STUREN VOOR 26 JUNI IVM LAATSTE BAOREBINDER VOOR DE VAKANTIE. Processie In Heugem vieren we altijd de 3e zondag na de Pinksteren onze sacramentsprocessie. Als klein jongetje heb ik alle rollen zo een beetje doorlopen van patertje, page, communiekantje , misdienaar, … Lees verder
 • TAIZÉ VIERING / TAIZÉ EVENING PRAYER
  Donderdag 27 juni, 19.30 u H. Michaël, Heugem Liederen ~ Stilte ~ Overweging Een oecumenisch avondgebed met liederen uit Taizé, m.m.v. Gezinskoor Heugem We nodigen u uit voor koffie & thee na afloop Van harte welkom! Thursday June 27th, 19.30 h H. Michaël Church, Heugem Songs ~ Silence ~ Contemplation … Lees verder
 • FOTO’S SACRAMENTSPROCESSIE HEUGEM 2024
 • PRIESTERWIJDING EN 1E HEILIGE MIS JEAN LEONARD
 • MEDEDELINGEN PBR WEEK 23
  AFSCHEID LID PAROCHIELE BESTUURSRAAD: In onze parochie worden door de Parochiële Bestuursraad taken uitgevoerd waardoor onze parochie kan blijven functioneren. Hierin heeft ieder zijn eigen aandachtspunten, waardoor onze parochie levend blijft. Reinier Kreutzkamp heeft heel wat jaren zijn talenten ingezet voor onze parochie en heeft nu aangegeven, dat hij wat … Lees verder
 • TAIZé-VIERING DONDERDAG 30 MEI 2024 19.30 UUR
  TAIZé-VIERING Donderdag 30 Mei 2024 19.30 uur Waar: Parochiekerk H. Michaël, Heugem (Maastricht) Een Taizé-viering is een samenkomst in gebed, meditatief zingen en stilte Op die manier willen we in relatie met God en met elkaar komen. Het is een oecumenische samenkomst voor zowel gelovigen als zoekenden. In principe is … Lees verder
 • MEDEDELINGEN PBR WEEK 21
  Vervolgbijeenkomst toekomst kerk op 4 juni om 19.30 uur Lokatie: kerk U KOMT TOCHT OOK?????????????????? SACRAMENTSPROCESSIE 9 juni 2024 Zondag 9 juni 2024 zal, na de Eucharistieviering van 09.30 uur bij goede weersomstandigheden, de processie door onze wijk trekken. Buiten de gebruikelijke deelname vanuit de gemeenschap Heugem/Randwyck zoals CV. de … Lees verder
 • MEDEDELINGEN PBR WEEK 19
  UITNODIGING 1e HEILIGE MIS Jean Leonard Ratokiniaina OP ZONDAG 26 MEI 2024 U bent van harte uitgenodigd voor de Eerste Heilige Mis van Jean Leonard Ratokiniaina op zondag 26 mei 2024 om 9.45 uur in de St. Petrus Bandenkerk Heer (Dorpstraat 78, Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om hem te … Lees verder
 • BEZIELD CONCERT APASIONADA DOOR KAMERKOOR QUARTNA
  Op 14 april jl. vond in onze kerk een concert plaats van Kamerkoor Quartna onder leiding van dirigent Arno Kerkhof. Voor een enthousiast publiek zongen zij liederen uit Spanje en Zuid Amerika. Het gevarieerde programma was samengesteld rond de thema’s liefde, vervlogen hoop en verlangen. Marialiederen uit de renaissance werden … Lees verder

Gebed ‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.

In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…


Coronagebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en
genezing.

Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam
zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid
en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde
is voor ieder van ons en dat Gij met
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor kerkdiensten, zowel Live als eerder opgenomen.