Vrijwilliger worden

De parochie St. Michael Heugem is dankbaar voor de steun van vele vrijwillig(st)ers die zich belangeloos inzetten tijdens vieringen, plechtigheden en parochie-activiteiten alsmede het wekelijks onderhoud en beheer van de kerk.

U als vrijwilliger?  

De parochie verwelkomt altijd graag nieuwe vrijwilligers, van alle leeftijden, die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van de parochie, werkgroepen of het beheer van het kerkgebouw.  B.v. denk aan opbouwen kerststal, de processie, doop-, communie- en vormselvieringen, gezinsvieringen, lector, en andere taken.Wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn om ook uw steentje bij te kunnen dragen aan de parochie van de St. Michael Heugem? Maak Uw talenten bij ons kenbaar en we kijken samen naar een mogelijkheid. Neem voor meer informatie contact op met het kerkloket info@parochieheugem.nl of kom een keer naar de kerk en doet en ontmoet.

Misdienaars en acolieten

In onze parochies helpen de misdienaars tijdens de eucharistievieringen in het weekend. Zij helpen de priester en diaken bij het goed laten verlopen van de viering. Zij hebben allerlei taken, zoals het klaar maken en afruimen van het altaar, bellen tijdens het zegenen van het Brood en de Wijn, bij Hoogfeesten de flambouw dragen tijdens het voorlezen van het evangelie. Oudere misdienaars (acolieten) assisteren bij het klaar maken van altaar, het helpen bij het uitreiken van de H.Communie en bij Hoogfeestdagen het verzorgen van de wierook. Tevens lopen de misdienaars en acolieten ieder jaar mee in de processie in Heugem.

Vind je het leuk om mee te komen helpen als misdienaar of acoliet? Meld je dan aan via info@parochieheugem.nl


Processiecomité:

De traditie van de Processie wordt ieder jaar in ere gehouden en vindt plaats op de derde zondag na Pinksteren. Door de oude dorpskern van Heugem trekt dan de sacramentsprocessie. Diverse verenigingen geven hier dan hun acte de presence. Het is een mooi gezicht als de Harmonie Sint Michael, de communicantjes, de kinderen van school die in een groep meelopen als b.v. page, de misdienaars/akolieten, De Waterratte met het beeld van de Hl. Rochus, onze koren en de gasten uit andere parochies van Maastricht net hun stadsdevotie, en onze eigen beelden o.a. H. Michael, St. Rochus en Maria door de mooi versierde straten van ons dorpje aan de Maas trekken.

Het hoogtepunt is als we dan bij het Heilig Huisje aan komen op de hoek van de Oude Maasstraat, Heugermerstraat. Omzoomd door veel mensen vindt er hier dan een korte plechtigheid plaats.

Daarna vervolgen wij onze weg naar naar La Valence en zien alle bewoners genieten van de kleuren, klanken en devotie. Het is een mooie traditie om in ere te houden.

We komen daarna weer terug op het mooi versierde kerkplein en sluiten de processie binnen in de kerk gezamenlijk af.

We kunnen dan ook nog altijd mensen met gouden handen, organisatietalent en het hart op de juiste plaats gebruiken. We staan natuurlijk open voor suggesties om  de Processie mooier en bijdetijds te houden. We beseffen maar al te goed dat tradities mee moeten groeien met hun tijd.

Wil je hier deel van uit maken neem eens contact op met Huub Sour.