Tarieven kerkelijke diensten

Tarieven kerkelijke diensten 2023

  • Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00
  • Eucharistie op zaterdag of zondag € 30,00
  • Jubileumviering buiten de reguliere vieringen € 325,-
  • Begrafenismis (rouwgeld)  € 500,-
  • Eventueel muziek bij begrafenis door zanger en orgel tarief € 100,-
  • Huwelijksviering (trouwgeld) € 500,-
  • Bijdrage voor de begeleiding van een priester naar het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 500,-
  • Begeleiding naar het crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100.-
  • Indien er een avondwake plaats vindt zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 500,-

Alleen rouw-of trouwdiensten en bijdragen vormsel-communie worden terugbetaald indien de parochianen  meedoen aan kerkbijdrage.

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis):

5 jaar € 75,- 
10 jaar € 150,- 
20 jaar € 275,-

Eucharistieviering in het weekend:

5 jaar € 150,0 
10 jaar € 300,- 
20 jaar € 600,-

Kerkbijdrage

Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de parochie-priesters en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, net zoals in uw huishouden, kunnen de nodige voorzieningen er niet zijn zonder financiële basis.

Zodoende is het noodzakelijk om een beroep te doen op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de Parochie. U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer ten name van Parochie St. Michael Heugem – Maastricht:

IBAN NL42RABO0117502286 t.n.v. Kerkbestuur  H.Michael.

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen.
De minimum voor 2023 is € 130,-. Het richtsnoer is 1% van het netto-inkomen van een huishouden/economische eenheid
Dit richtbedrag wordt ook wel de ‘minimum Kerkbijdrage’ genoemd, omdat bij € 130,- of meer op jaarbasis de kosten voor Huwelijks- en Rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten zoals voor versiering, koor, avondwake en zeswekendienst, dienst in een crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie.

Sommige mensen beschouwen de Kerkbijdrage als een soort verzekering tegen de kosten voor een huwelijks- of uitvaartdienst. De Kerkbijdrage is echter bedoeld om de parochie-activiteiten in het algemeen mogelijk te maken (te vergelijken met de contributie van een club of vereniging). Als een teken van dankbaarheid voor de bijdrage komt het Kerkbestuur wat tegemoet in de kosten. Het is dus niet juist om te denken in termen zoals “recht op korting” of “recht op vrijstelling van betaling”.
Deze regeling brengt met zich mee, dat het kan voorkomen dat gedeeltelijk kosten in rekening worden gebracht voor een huwelijks- of uitvaartdienst, hoewel gedurende meerdere jaren Kerkbijdrage is betaald, echter minder dan het minimum voor vrijstelling.

U kunt de kerkbijdrage ook aftrekken onder bepaalde voorwaarden bij uw belastingaangifte.
Klik hier om het formulier te downloaden.