Ziekenzalving

In dit filmpje wordt uitgelegd wat het Sacrament van ziekenzalving 

Iedere zieke die het gevaar loopt binnen niet al te lange tijd te sterven, kan doen waartoe de apostel Jacobus in zijn Brief (5,14-15) uitnodigt: “Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen, zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.”  En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.” Bij het toedienen van het  sacrament van de ziekenzalving ervaart de zieke of stervende persoon de helende, vergevende, troostende en liefdevolle aanwezigheid van God. Vroeger werd dit sacrament het heilig Oliesel genoemd en dacht men dat het alleen in stervensgevaar kon worden ontvangen. Men stelde het dan ook vaker zo lang mogelijk uit. Het is echter bedoeld voor alle ernstig zieke of verzwakte mensen. U kunt hiervoor een afspraak maken met een van onze priesters. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij binnenkomst wordt er eerst even met de naasten gesproken zodat de situatie ingeschat kan worden. Dan luistert de priester naar de zieke, wat hij of zij te vertellen of vragen heeft. Voordat de viering van het sacrament begint, slaat de priester een stola om en sprenkelt wat wijwater uit over de zieke ter herinnering aan het doopsel. Dan volgt een gebed van algemene erkenning van persoonlijke schuld en de vraag om vergeving, en indien gewenst een persoonlijk moment van belijdenis en de gave van Gods vergeving in het sacrament van boete en verzoening. Er volgt een Bijbellezing en er wordt in stilte de hand op het hoofd van de patiënt gelegd, waarna dank- en smeekgebeden worden uitgesproken.  Dan wordt de zieke met – door bisschop gezegende – ziekenolie gezalfd op het voorhoofd en de binnenkant van de handpalmen, terwijl hij de genadenrijke gebeden uitspreekt. Het hoofd wordt daarbij beschouwd als zetel van het verstand, en de handen als werktuigen van de geest. Dan volgen er slotgebeden en kan de zieke eventueel de heilige Communie ontvangen. In stervensgevaar krijgt de zieke de volle aflaat: een vermindering van de straffen van het vagevuur. Daarna wordt afgesloten met een zegen.


Wat ervaart de zieke? Het wordt beleefd als een intens en bemoedigend moment. Je ervaart samen de nabijheid en liefde van Christus. De ziekenzalving heeft een troostend effect en kan tot berusting en aanvaarding van de situatie leiden. Vooral tijdens de handoplegging komt er vaak emotie naar buiten. Soms moet een zieke intens huilen. Er breekt iets, het vechten stopt. De zieke durft zich over te geven aan de liefdevolle barmhartigheid van God. Niet zelden treedt er genezing op.

Pastoor Everard de Jong, 06-051177061

Kapelaan Slaven Brajkovic, 06-27501073

Kapelaan Paweł Żelazny 06-17971718

In noodgevallen, als bovenstaande priesters niet bereikbaar zijn, kunt u ook de priester-wachtdienst van het dekenaat bellen: tel. 043-3690670