Uitvaartdienst en Avondwake regelen

Wie benaderen?

Pastoor E. de Jong, 06-051177061

Kapelaan Slaven, 06-27501073

Kapelaan Pawel Zelasny 0617971718

In noodgevallen, als bovenstaande priesters niet bereikbaar zijn, kunt u ook de priester van de dekenale wachtdienst bellen: tel. 043-3690670.

De viering wordt in principe door één van de leden van het pastoraal team gedaan, dat de begrafenissen onderling afstemt. U kunt wel een voorkeur voor een celebrant uitspreken, maar die zal niet altijd kunnen worden gehonoreerd, bv. als de betreffende priester al een andere verplichting heeft. Mocht u zelf een priester willen voorstellen met wie u goed contact heeft, kan dat ook in overweging worden genomen.

De uitvaartdienst kan een eucharistieviering zijn, of ook een woorddienst (zoals in het crematorium). De viering gebeurt volgens de liturgische voorschriften. Daarbij heeft u de keuze uit de lezingen van de H. Schrift. De priester die de viering leidt zal met u overleg voeren over evt. het aantal mensen dat kort wat willen zeggen, over de keuze van de muziek – die in principe live dient te zijn, over een gedicht, over het aansteken van kaarsen, etc. We zouden graag wat biografische gegevens ontvangen over de overledene om te verwerken in de preek.

Kosten per 1-1-2021

  • Bijdrage voor de begeleiding van een priester naar het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 475
  • Begeleiding naar het crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 75
  • Indien er een Vooravondviering plaats vindt ( H.Mis ) zonder Uitvaart H. Mis de dag erna € 475

De bijdrage voor rouwdienst, de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst, de avondwake of vooravondviering (H.Mis) zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen, die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, hun kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage betaald hebben.