Boete en Verzoening (Biecht)

In dit filmpje wordt uitgelegd wat het Sacrament van boete en verzoening is.

Sacrament van boete en verzoening

Iedere mens doet wel eens verkeerde dingen en soms kunnen die de mens erg dwars zitten vanwege wroeging en spijt. Ernstige, niet beleden zonden, kunnen ertoe leiden dat de mens later, slapeloze nachten moet doorbrengen en onrustig wordt. De apostel Johannes schreef daarover in een brief: ‘Als wij onze zonden belijden, is Hij (Jezus) zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad (1 Johannes 1,9).

Het sacrament van boete en verzoening schenkt ons vergeving en verzoening met God en met elkaar. De priester mag in naam van Christus zeggen “Ik ontsla je van je zonden. Ga in vrede!”

In dit sacrament mag de zondige mens, Jezus als de Goede Herder en Heiland ontmoeten. Het is het sacrament waardoor een nieuw begin vanuit de liefde van God mogelijk wordt gemaakt.

Het sacrament van boete en verzoening is bedoeld om eerlijk tegenover de priester (Jezus) te zijn of haar schuld uit te spreken, waarbij de mens aan Jezus, via de priester vergiffenis vraagt.

De priester mag dan namens Jezus de schuld vergeven en de mens ontslaan van de gevolgen van de zonden.

Mogelijkheden tot het ontvangen van het sacrament van verzoening:

Zonder afspraak iedere vrijdag om 19.30  in de St. Petrusbandenkerk te Heer.

Persoonlijk op afspraak bij één van de priesters van onze parochies.

Pastoor E. de Jong, 06-051177061
Kapelaan Slaven, 06-27501073
Kapelaan Paweł Żelazny, 06-17971718