Pastoraal Team

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is pastoor-DeJong.png

Pastoor Mgr. Dr. E.J. de Jonge

Padualaan 4
6226 BL  Maastricht
06-51177061
pastoordejong@gmail.com


Jean Leonard Ratokiniaina

Severenstraat-7
6225 AR  Maastricht
043-3634587
06-21654253
jeanleonard@outlook.fr

Kapelaan Andy Garcia Merino

Severenstraat-7
6225 AR Maastricht
043-3634587
06-49794486
andyfgm.26@gmail.com


Pastoor Everard de Jong

Pastoor van de parochies van Heer, De Heeg, Scharn,Heugem en Amby.

Taken:

Naast zijn taken als krijgsmachtbisschop en als lid van de bisschoppenconferentie en van de staf van het bisdom: Priesterlijke taken (m.n. bedienaar van sacramenten van Eucharistie, Boete en Verzoening, Ziekenzalving), coördinator van het pastoraal team, leiding div. werkgroepen, uitvaartverzorging, ziekenbezoek, persoonlijke (pastorale) gesprekken, voorzitter kerkbestuur.

Achtergrondinformatie:

Hij werd geboren op 4 juli 1958 geboren te Eindhoven, in de schaduw van het natuurkundig laboratorium van Philips, als oudste van een gezin van 6 kinderen. Op de kleuterschool ontdekte hij de intercom van de hoofdzuster, waarmee ze de hele school kon toespreken. Vanaf dat moment was hij gepassioneerd met elektronica bezig, en wilde ingenieur worden. Omdat hij niet de hele middelbare school alleen maar theoretisch bezig wilde zijn, koos hij de langere weg naar de TU, toen nog Technische Hogeschool geheten, via de LTS-metaal, MTS-Elektronica en de HTS…

Maar zover zou het niet komen. In het laatste jaar van de MTSherontdekte hij Jezus en zijn barmhartige liefde, en kreeg hij van Hemtijdens een gebed de roeping om priester te worden. In 1976 ging hij naarhet Groot-SeminarieRolduc te Kerkrade, in die tijd het enige seminarie in

Nederland, aan het eind waarvan hij in 1982 diaken werd gewijd enbenoemd in Maasbracht.

In 1983 volgde zijn priesterwijding. Een jaar later ging hij in Rome filosofie studeren, om daar in 1986 met een licentiaat (master) te eindigen. Hij vervolgde zijn studie in Washington, DC, aan de Catholic University van die stad, met de specialisatie wetenschapsfilosofie, die hij na drie jaar afrondde met een promotie op een proefschrift over de methode van bewijsvoering van Galileo Galilei (1564-1642), in vergelijking met die van Aristoteles (384-322).

Teruggekomen in Nederland werd hij docent filosofie aan het Groot-SeminarieRolduc, en werd daarnaast verantwoordelijk voor hetjongerenpastoraat, de evangelisatie en de catechese in het bisdom. In1995 werd hij daarnaast een jaar kapelaan aan de St. Servaaskerk, in1996 studenten-pastor, en in 1999 hulpbisschop van Roermond. In diehoedanigheid kreeg hij de verantwoordelijkheid over de diocesanepastorale diensten en was hij 10 jaar namens de bisschoppenconferentielandelijk actief voor het jongerenpastoraat, de catechese en het onderwijs.

Sindsdien behartigt hij inmiddels landelijk de geestelijke verzorging inziekenhuizen, zorginstellingen, en de gevangenissen, en is referent voorhet studentenpastoraat.Toen de nieuwe bisschop aantrad en hem de verantwoordelijkheid gafvoor de parochie-vernieuwing, was zijn verzoek om weer meer feeling tekrijgen met het basispastoraat, en ook om een Centrum voor wetenschapen geloof op te richten in Maastricht. Beide heeft de bisschopgehonoreerd.

Per 1 juni 2020 is hij benoemd door  paus Franciscus benoemd tot Legerbisschop (Administrator-aalmoezenier van het Militair Ordinariaat). De Jong volgt in deze functie bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam op. Punt is per 1 juni 2020 officieel met emeritaat. Het Militair Ordinariaat is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. De krijgsmacht aalmoezeniers doen hun werk onder militairen en burgers bij de krijgsmacht onder verantwoordelijkheid van de Legerbisschop. Het Militair Ordinariaat werkt nauw samen met de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de krijgsmacht. Monseigneur Jos Punt was sinds 1 april 1995 Legerbisschop als opvolger van bisschop Philippe Bär die de functie van Militair Ordinarius van 1983 tot 1993 bekleedde. Legerbisschop is geen volledige maar een parttime functie. Everard de Jong blijft dan ook hulpbisschop in Roermond en blijft wonen in Maastricht waar hij ook pastoor is van de parochie Maastricht-Oost.

Woonachtig:

Padualaan 4
6226 BL – Maastricht (Amby)
tel.: 06-51.17.70.61

Email: pastoordejong@gmail.com


Jean Leonard Ratokiniaina

Kapelaan van de parochies van De Heeg, Heugem.

Takenpakket: na zijn wijding tot kapelaan.

Preken, dopen, vieringen van eucharistie, huwelijken en uitvaarten, biecht en ziekenzalving. Verder ook verzorging van de catechese in Heugem en Heer

Achtergrond informatie:

Mijn naam is Jean Leonard Ratokiniaina, ik ben 31 jaar oud, afkomstig uit Madagaskar (Afrika). Ik kom uit een groot boerengezin, dat uit vader, moeder, 4 zussen en 3 broers bestaat. Een zusje van mij is op 10-jarige leeftijd aan malaria gestorven. Ik zelf ben de zesde van acht kinderen. Nu ben ik priesterstudent van het Internationaal Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater Bisdom Roermond, gevestigd in Blankenberg te Cadier en Keer. Ik ben student van het zesde jaar in het Grootseminarie Rolduc.

Ik ben God heel dankbaar dat Hij mij deze roeping tot het priesterschap heeft geschonken en mij naar Nederland heeft geroepen. Eén keer per jaar wordt in Italië een internationale ontmoeting gehouden voor alle nieuwe kandidaten ter wereld die beschikbaar zijn om overal te gaan werken zonder voorwaarden, zoals Jezus Christus deed met zijn leerlingen. In deze ontmoeting worden,door loting, alle kandidaten naar de verschillende seminaries ter wereld gestuurd en zo werd ik in 2013 hier naartoe gezonden voor het Bisdom Roermond. Voor mij was het een grote verrassing en een groot wonder. Toen ik hoorde dat ik voor het Bisdom Roermond was bestemd, wist ik nog niet waar Nederland lag. Ik kon zelf deze ontmoeting niet beleven vanwege mijn visum, maar ik gaf mijn beschikbaarheid om overal toe te gaan. Dit is een avontuur, maar een avontuur met Christus. Dit is een werk van God en niet van mij. Ik ervaar dat God van mij houdt zoals ik ben en ook dat Hij mij zonder condities heeft geroepen.

Ik ben heel dankbaar ten eerste aan God en aan mijn catechisten van de Neocatechumenale Weg die mij het Kerygma (de verkondiging van de Blijde boodschap) gratis hebben verkondigd dat namelijk God van mij houdt zoals ik ben, Jezus Christus is gestorven en verrezen voor mijn redding. Dit Kerygma heeft mij gered en laat mij de barmhartigheid en de liefde van God zien, daarom ben ik ook beschikbaar om deze verkondiging, deze blijde boodschap aan andere mensen over te brengen.
Als nieuwe stagiair van de parochies van Gulpen en Wijlre ben ik heel blij en dankbaar dat ik bij pastoor-deken Bronneberg mijn parochiestage mag lopen. Als stagiair wil ik graag de pastorale werken hier in Zuid-Limburg leren kennen. Ik hoop dat het goed zal gaan met de hulp van God, van pastoor-deken Bronneberg en u allemaal.

De 34-jarige Jean Léonard Ratokiniaina werd op zaterdag 28 oktober 2023 in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond tot diaken gewijd. Het is voor hem een volgende stap op weg naar het priesterschap. Na de wijding gaat hij als kapelaan werken in de parochies van Maastricht-Oost. Ratokiniaina is afkomstig van Madagaskar en is lid van de beweging van de Neocatechumenale Weg. Hij heeft de afgelopen jaren de priesteropleiding gevolgd aan de seminaries van Rolduc in Kerkrade en Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Op zaterdag 25 mei a.s. wordt hij tot kapelaan gewijd in Roermond.

Woonachtig:

Severenstraat 7
6225 AR – Maastricht (Amby)
tel.: 043 – 363.45.87
06 21654253
Emailadres: jeanleonard@outlook.fr


Kapelaan Andy Garcia Merino 

Kapelaan van de parochies van Heer, De Heeg, Scharn, Heugem en Amby.

Achtergrond informatie:

O.a. preken, assistentie bij vieringen van eucharistie, huwelijken, doopsels en uitvaarten, catechese in Heer/De Heeg en Amby.

Achtergrond informatie:

Mijn naam is Andy García Merino, ik ben 29 jaar oud en ik ben afkomstig uit México.

Ik kom uit een gezin van drie kinderen waarvan ik de oudste ben. Ik heb nog twee zussen van 23 en 21 jaar oud.

Mijn roeping tot het priesterschap heb ik ervaren als een mooi avontuur, samen met de Heer. Hij is immers degene die roept, en die ook mensen overal ter wereld zendt om de blijde boodschap te verkondigen.

Hoe dan ook, mijn roeping is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Ik was wel katholiek en mijn familie ook, maar wij hadden weinig met de kerk te maken. Ik had nooit gedacht dat de Heer mij zou roepen om hem te volgen op een bijzondere manier.

Totdat ik op een bepaald moment van mijn leven, de liefde van God diep kon ervaren. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn hele familie. Wij zijn dankzij de Neocatechumenale Weg terug naar de kerk gekomen en begonnen ons geloof te beleven binnen een gemeenschap van concrete broeders en zusters. Daar is ook mijn roeping tot het priesterschap ontstaan!

Ik ben naar Nederland gekomen in het jaar 2012, zonder veel te weten over dit land: de taal, cultuur, het weer, enz. Dit was allemaal nieuw voor mij, maar God heeft mij altijd geholpen en gelukkig kon ik snel wennen. Ik heb mijn opleiding gevolgd in het Grootseminarie Redemptoris Mater, in Blankenberg, Cadier en Keer. De studies heb ik gevolgd in het Grootseminarie Rolduc, in Kerkrade. Inmiddels is het tien jaar dat ik hier ben, en eind deze maand word ik tot diaken gewijd.

Ik ben zeer blij met de benoeming als kapelaan in deze parochies van Maastricht-Oost, en ik hoop dat wij in de komende tijd elkaar leren kennen. Ik sta altijd open om bij u langs te gaan, een bezoekje te brengen en zo kennis te maken!

Woonachtig:

Severenstraat 7
6225 AR – Maastricht (Amby)
Tel.: 06 – 49794486

Emailadres: andyfgm.26@gmail.com

Hij wordt 29 oktober 2022 tot diaken/kapelaan gewijd. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar tot priester wordt gewijd.