Doopsel

In dit filmpje wordt het doopsel uitgelegd.

Kind laten dopen?

De geboorte van een nieuwe mens is een groot wonder. Het is een voorrecht als man en vrouw nieuw leven mogen voortbrengen, meewerken aan Gods Scheppingsplan, ontsproten aan hun wederzijdse liefde. Ouders nemen zich altijd voor om goed voor hun kindje te zorgen voor wat betreft voeding, kleding, rust en al wat er nodig is om een kindje goed te laten opgroeien. Maar niet alleen deze zaken zijn van belang, maar ook het geestelijke, immers een mens kan niet zonder. Daarom is het een groot goed als ouders hun kindje door het H. Doopsel in Gods Hand terugleggen en Hem vragen hun kindje in zijn leven te leiden. Door de doop wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap.

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden om te laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiebureau..  Het aanmeldingsformulier kan gestuurd worden naar info@parochieheugem.nl.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier:

Voorbereiding

De doopvoorbereiding voor jonge ouders wordt door de parochies binnen het dekenaat Maastricht gezamenlijk georganiseerd. Tijdens de doopvoorbereiding diept u die keuze uit met andere ouders. Deze voorbereidingsavonden hebben een verplicht karakter. Tijdens deze avond wordt het waarom en de betekenis van het doopsel behandelt.  Voor het H. Doopsel zal er een persoonlijk gesprek plaats vinden met de doopheer. Alle praktische en liturgische zaken spreekt u door met de priester die uw kind doopt.

Peetouders

Bij een doop zijn peetouders nodig, die getuige zijn bij de doop en ook tot taak hebben om toe te zien dat hun petekind ook werkelijk volgens het Katholiek geloof wordt opgevoed. Als kerkgemeenschap willen wij zo de grote waarde van het doopsel nog eens onderstrepen.

Enkele mededelingen betreffende dopen

Het dopen is gratis, wel wordt er, middels een collecte, een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt van de parochie de doopkaars en een doopoorkonde gratis. U kunt wat van het doopwater mee naar huis nemen, u dient dan wel een flesje mee te brengen. Het weekend van de doop is er tijdens de H. Mis ook een intentie voor de dopeling. Bij de doopviering kan gebruik gemaakt worden van het standaard doopboekje dat in de kerk aanwezig is. Wie zelf een doopboekje wil maken, mag dat wel doen, maar alleen in overleg met de priester die uw kind doopt.

Volwassenen Doopsel

Wanneer een volwassene of een groter kind om het doopsel vraagt zal er een aparte voorbereiding aan voorafgaan. Het doopsel is noodzakelijk om de eerste Communie te kunnen doen. De doopvoorbereiding kan worden geïntegreerd in de voorbereiding op de eerste Communie en het sacrament van het Vormsel.