Praktische info

Kerkloket

U kunt bij het kerkloket terecht voor het opgeven van misintenties, doopsels en huwelijken, alsook voor het opvragen van doopbewijzen of om informatie in te winnen.

Het adres is:
Oude Kerkstraat 10 Heer

Openingstijden:
Op maandag– en donderdag van 9.30-12.00 uur.

E-mail:
Misintenties opgeven via kerkloket Heer: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Voor informatie over de parochie: info@parochieheugem.nl

Heilige Missen

Heilige Missen worden in de regel gehouden op zaterdag-avond om 19.00 uur.
Soms echter op zondagmorgen om 10.00 uur, bijvoorbeeld met Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
Gelieve in dit verband attent te blijven op de mededelingen in wijkblad De Baorebinder.
Of op facebook heugemrandwyck.nl

Uitvaart

Uitvaartdiensten worden normaal gesproken gehouden om 11.00 uur ’s morgens.
De uitvaartondernemer zal contact opnemen met de parochie om afspraken te maken.
Vervolgens zullen de pastoor Everard de Jong of één van de kapelaans, kapelaan Brajkovic of kapelaan Pawel Zelazny, met u een afspraak maken om de viering te bespreken.

Boete en Verzoening

Voor Pasen en Kermis wordt er in de kerk een BOETEVIERING gehouden. Het spreken van een persoonlijke biecht kan – op verzoek – thuis, in de pastorie of in de kerk gebeuren