Terugblik op de Vormselviering Heugem

Op vrijdag 28 mei kregen de kinderen van de vormselgroep Heugem het Sacrament van het vormsel  toegediend door hulpbisschop Mgr. E.J. De Jong. Na een halfjaar voorbereiding door Marianne Schmeits werd toegewerkt naar dit moment. Het was een afwisselende muzikale viering met inbreng door iedereen. De muziek werd verzorgd door … Lees verder

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk

Met ingang van 5 juni aanstaande heeft de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een … Lees verder

Misintenties & schoolvakantie

Van 24 juli t/m 05 september 2021 is de grote schoolvakantie. Zoals gebruikelijk moet voor de deze periode de misintenties tijdig en voor een langere periode opgegeven worden.  Bij het kerkloket: donderdag 03 juni tussen 11.00 en 11.30 uurdonderdag 08 juli tussen 11.00 en 11.30 uur Digitaal is de uiterste … Lees verder

Vormelingen 2021

Mgr. Dr. Everard de Jong hulpbisschop van het bisdom, “euze pestoer” zal komende vrijdag, 28 mei 19.00 uur, aan onderstaande kinderen het Heilig Sacrament van het Vormsel toedienen.

Kerk lanceert campagne ”Vierpinksteren.nl”

De Rooms-katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de website vierpinksteren.nl iedereen op om Pinksteren wel … Lees verder

Gelukkig is er de Heilige Geest!

Heel vaak vieren de christenen een feest. Omdat als God met ons is, zijn wij blij, tevreden en wij ontvangen van Hem zijn vrede. Dus het leven van een christen is een feest! Maar in deze moeilijke tijd vol onzekerheid hebben sommigen van ons weinig vreugde ervaren… In deze Paastijd … Lees verder

Sacramentsprocessie gaat niet door

Mededeling PBR De Sacramentsprocessie die zou plaatsvinden op zondag 13 juni, kan jammer genoeg door de corona pandemie dit jaar niet plaats vinden. Het organiseren van de Processie onder deze omstandigheden blijft onzeker. Volgend jaar, es god bleef, trekt de Processie weer door de straten ”vaan eus sjoen dorpke aon … Lees verder

Loop in deze meimaand eens langs onze Mariabeelden in Heugem

Uit dankbaarheid voor de gelukkige bevrijding op 13-09-1944 en dat Heugem oorlogsleed bespaard is gebleven zijn in verschillende straten 9 mariabeeldjes geplaatst. Hiervan resteren er nog 6. Vogelzang 4, Heugemersstraat 110, Heugemermolenstraat 17, Michaelsweg 7, Heugemerkerstraat 14, Oude Maasstraat 61. De verdwenen mariabeeldjes zijn in de Heugemerweg Noord, Lochterstraat en … Lees verder

Informatie over het Kerkloket

Voor het opgeven van misintenties, doopsels, huwelijken, opvragen van doopbewijzen of andere informatie kunt u 24/7 terecht bij het kerkloket:  info@parochieheugem.nl Persoonlijk  bezoek iedere 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur, Heugemer Pastoorsstraat 15 (achteringang kerk)

Ziekencommunie ontvangen

Als echter de mogelijkheid ontbreekt om naar de kerk te gaan, door ziekte of ouderdom, is er de mogelijkheid om thuis de H. Communie te mogen ontvangen. Dit geldt ook voor de verzorgings- en verpleeghuizen. Elke eerste vrijdag van de maand wordt de H. Communie rondgebracht aan zieke mensen. Als … Lees verder