MEDEDELINGEN PBR WEEK 25

Processie

In Heugem vieren we altijd de 3e zondag na de Pinksteren onze sacramentsprocessie. Als klein jongetje heb ik alle rollen zo een beetje doorlopen van patertje, page, communiekantje , misdienaar, het hoorde bij je leven. Er werd niet aan je gevraagd of je wel wilde, je deed het gewoon. Je deed het niet alleen zonder erbij na te denken, je vond het nog leuk ook. De processie werd door mensen van het kerkbestuur georganiseerd. Bij een mevrouw van het processiecomité ging ik mijn kleren passen. Heel Heugem werd versierd met processievaantjes. Het geel wit, rood wit fleurde alle straten op. De mensen zetten hun Mariabeelden of andere heilige beeld naast de deur of voor het raam versierd met bloemen uit de eigen tuin. asters gladiolen goudsbloemen. De straten werden bestrooid met rozenblaadjes. In mijn herinneringen scheen altijd de zon. Het kerkplein was feestelijk versierd, ook hier wapperden de vlaggen, de vaantjes. Het plein stond vol met mensen die mee gingen lopen met de processie. De communiekinderen in hun mooiste kleren. De papa’s en mama’s in hun mooiste pakken en jurken. De beelden stonden klaar om hun jaarlijkse frisse neus te halen. De H. Rochus, Michael, Maria. De kelk als symbool voor de communiekantjes. De vlaggen van de H.Michael, de H.Familie en de andere vlaggen, drapeau’s die door sterke mannen van het dorp werden gedragen. De koren, het Heugems mannenkoor, dameskoor, Kerkelijk zangkoor. Heugem was nog gezegend met heel veel verenigingen die allemaal hun beste beentje wilden voorzetten om de jaarlijkse traditie levend te houden. Door de deuren en kerkkoor hoorde je hoever de mis al was en wist je hoelang het nog zou duren voor de processie zou vertrekken of je zat natuurlijk in de kerk. Je rook de wierook, de geur van bloemen. Je hoorde hoe de harmonie aangelopen kwam, de dikke trom gaf het marstempo aan. Als de kerkdeuren opengingen ten teken dat de mis voorbij was begon het opstellen van de processie. Natuurlijk in een bepaalde volgorde. Op het laatst d’n Hiemel met de pastoor en het Allerheiligste. 

De mensen verzameld rond het Heilig Huisje. Het hoorde bij het jaarlijks ritme. Het begin van de zomer. We doen ons best om het gevoel van deze gebeurtenis gestalte te blijven geven. Het zijn niet meer zo veel mensen die er hun schouders onder willen blijven zetten, maar toch…we zetten door. Er komen misschien andere tijden ,dat een volgende generatie er ook het belang en het mooie er van inzien, er ook een nieuwe invulling aan geven. Weer aanpassen aan een nieuwe tijd. Ik zal met veel plezier de fakkel doorgeven en zelf als gewone parochiaan meelopen. Wie voelt zich uitgedaagd.

Huub Sour voorzitter processiecomité.


Zie website parochie Heugem En facebook voor meer foto’s van de processie.

TAIZEVIERING 27 JUNI A.S. OM 19.30 UUR

Op donderdag 27 juni a.s., om 19.30 u is er een Taizéviering in de kerk van H. Michaël in Heugem Maastricht.

Het Gezinskoor nodigt je van harte uit om aan te sluiten in deze oecumenische gebedsviering met liederen uit Taizé. In een Taizéviering komen we samen voor gebed, meditatieve liederen, bijbellezing en stilte. Op deze manier willen we bouwen aan de relatie met God en met elkaar. Gelovig, zoekend, iedereen is welkom.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Van harte welkom!

VRIJWILLIGER GEZOCHT

Dringende oproep voor een medewerker Parochiebureau cluster Maastricht Zuid/Oost

De Parochies Heer – Scharn – De Heeg – Heugem zijn dringend op zoek naar iemand M/V die op vrijwillige basis een aantal uren per week administratieve werkzaamheden wilt verrichten. Enige computerkennis is wenselijk.

Voor nader informatie kunt U contact opnemen met dhr. Peter Gortmans van het Parochiebureau op maandagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur tel. nr. 3610028