Woord vanuit het PastoraleTeam

De zomervakantie! Eindelijk! Waarschijnlijk zijn we nu bezig om onze vakantie voor te bereiden. Dit jaar is het extra moeilijk vanwege de verschillende coronamaatregelen. Misschien zijn wij nog aan het worstelen met de vraag: “zal ik toch ergens naartoe gaan of juist niet”? Zal alles tijdens mijn vakantie goed lopen? Daarom … Lees verder

AANKONDIGING PBR

Beste mensen, Volgende week, zaterdag 04 juli 19.00 uur, is in onze parochiekerk de eerste heilige mis van onze kapelaan Pawel Zelaznyl. Er mogen nu 100 mensen in onze kerk. Graag willen we er toch een feestelijke mis van maken. U aanwezigheid stelt Kapelaan Pawel zeer op prijs. Graag zien … Lees verder

Mededeling Kerkloket

Op donderdag 04 juni jl. overleed, in de leeftijd van 55 jaar, René Leclaire. Op woensdag daaropvolgend hebben wij, in een plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen. In de preek gaf Kapelaan Slaven goed weer de … Lees verder

MEDEDELING PBR.

Beste mensen, langzaam gloort er licht aan het eind van de tunnel. Er mogen weer H. Missen in onze parochie gehouden worden. Dus vanaf 6 juni is er weer ieder zaterdagavond een mis om 19.00 uur. Ook is er een dienst op maandagmorgen 9.00 uur.Dit alles wel natuurlijk met de … Lees verder