MEDEDELINGEN PBR WEEK 27

Graag voor 7 augustus eventuele misintenties voor weekend 16 augustus en daarna indienen bij par.deheeg@gmail.com] Overlijden Mia Geraedts Kamps Op 4 juni is Mia rustig ingeslapen. Haar afscheidsdienst heeft maandag 10 juni plaatsgevonden in de St. Elizabethkapel te Heerlen. Jarenlang heeft Mia samen met Jan op de Termileslaan gewoond. Ze waren … Lees verder

MEDEDELINGEN PBR WEEK 25

LET OP MISINTENTIES IN TOT 8 AUGUSTUS IN TE STUREN VOOR 26 JUNI IVM LAATSTE BAOREBINDER VOOR DE VAKANTIE. Processie In Heugem vieren we altijd de 3e zondag na de Pinksteren onze sacramentsprocessie. Als klein jongetje heb ik alle rollen zo een beetje doorlopen van patertje, page, communiekantje , misdienaar, … Lees verder

TAIZÉ VIERING / TAIZÉ EVENING PRAYER

Donderdag 27 juni, 19.30 u H. Michaël, Heugem Liederen ~ Stilte ~ Overweging Een oecumenisch avondgebed met liederen uit Taizé, m.m.v. Gezinskoor Heugem We nodigen u uit voor koffie & thee na afloop Van harte welkom! Thursday June 27th, 19.30 h H. Michaël Church, Heugem Songs ~ Silence ~ Contemplation … Lees verder

MEDEDELINGEN PBR WEEK 23

AFSCHEID LID PAROCHIELE BESTUURSRAAD: In onze parochie worden door de Parochiële Bestuursraad taken uitgevoerd waardoor onze parochie kan blijven functioneren. Hierin heeft ieder zijn eigen aandachtspunten, waardoor onze parochie levend blijft. Reinier Kreutzkamp heeft heel wat jaren zijn talenten ingezet voor onze parochie en heeft nu aangegeven, dat hij wat … Lees verder

TAIZé-VIERING DONDERDAG 30 MEI 2024 19.30 UUR

TAIZé-VIERING Donderdag 30 Mei 2024 19.30 uur Waar: Parochiekerk H. Michaël, Heugem (Maastricht) Een Taizé-viering is een samenkomst in gebed, meditatief zingen en stilte Op die manier willen we in relatie met God en met elkaar komen. Het is een oecumenische samenkomst voor zowel gelovigen als zoekenden. In principe is … Lees verder

MEDEDELINGEN PBR WEEK 21

Vervolgbijeenkomst toekomst kerk op 4 juni om 19.30 uur Lokatie: kerk

U KOMT TOCHT OOK??????????????????


SACRAMENTSPROCESSIE 9 juni 2024

Zondag 9 juni 2024 zal, na de Eucharistieviering van 09.30 uur bij goede weersomstandigheden, de processie door onze wijk trekken. Buiten de gebruikelijke deelname vanuit de gemeenschap Heugem/Randwyck zoals CV. de Waterratte, CV. De Kikkers en dragersgilde Walburga zullen hun opwachting maken. Harmonie St. Michaël zal voor de muzikale klanken zorgen.

Aan de bewoners van de route een vriendelijk verzoek om tijdens de processie de weg autovrij te houden, versieringen aan te brengen als ook door het uithangen van de vlaggen! Processieroute: Kerk – Heugemer Pastoorsstraat – Heugemerstraat – Heugemer Kerkstraat – St. Michaëlsweg – Heugemer Molenstraat – Heugemerstraat (kruising Heugemerstraats / Oude Maasstraat rustaltaar) -Termileslaan – Lochterstraat – Heugemerstraat–Heugemer Pastoorsstraat – met `n korte afsluiting in de kerk. Tijdens de processie zijn de bushaltes, Heugemerstraat, Termileslaan en Wardehofplein buiten gebruik


OPROEP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We zijn dringend op zoek naar kinderen die mee willen lopen in de processie.

Geef je op voor 26 mei bij huubsour@gmail.com

MEDEDELINGEN PBR WEEK 19

UITNODIGING 1e HEILIGE MIS Jean Leonard Ratokiniaina OP ZONDAG 26 MEI 2024 U bent van harte uitgenodigd voor de Eerste Heilige Mis van Jean Leonard Ratokiniaina op zondag 26 mei 2024 om 9.45 uur in de St. Petrus Bandenkerk Heer (Dorpstraat 78, Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om hem te … Lees verder

BEZIELD CONCERT APASIONADA DOOR KAMERKOOR QUARTNA

Op 14 april jl. vond in onze kerk een concert plaats van Kamerkoor Quartna onder leiding van dirigent Arno Kerkhof. Voor een enthousiast publiek zongen zij liederen uit Spanje en Zuid Amerika. Het gevarieerde programma was samengesteld rond de thema’s liefde, vervlogen hoop en verlangen. Marialiederen uit de renaissance werden … Lees verder