Kerkelijk zangkoor St Michaël

Het St Michaëlskoor is het gemengd kerkelijk zangkoor van de parochie Heilige Michaël in Heugem-Randwyck. Het koor is in 1975 opgericht en staat sinds 1993 onder muzikale leiding van dirigent Edward Berden. Denny Gorissen begeleidt het koor op het orgel.

Gemiddeld 3 keer per maand luistert het koor de mis op in de kerk van Heugem, dit is doorgaans op zaterdagavond om 19.00 uur en bij kerkelijke feestdagen en speciale gelegenheden op zondagochtend om 10.00 uur.

Daarnaast verzorgt het koor ook de muzikale opluistering bij begrafenissen en huwelijksmissen.

Het koor heeft een uitgebreid repertoire bestaande uit, Nederlandse kerkmuziek, Gregoriaans, Duits, Frans, Engels en Spaanstalige gezangen.

Tijdens de Kerkelijke feestdagen, o.a. Kerstmis, Pasen en Pinksteren, zingt het koor vierstemmige missen van o.a. Gounod, Gruber, Haydn en Schubert.

Het koor bestaat momenteel uit 15 leden, waarvan de meeste al vele jaren trouw lid zijn, en ze beoefenen met veel plezier hun hobby: samen zingen.

Repetities vinden plaats in de ruimte van het kerkloket op zaterdagavond 17.45 uur vóór aanvang van de mis.

In november viert het koor haar St. Caeciliafeest ter ere van de patroonheilige St. Caecilia van de kerkmuziek. Hierbij worden dan jubilarissen gehuldigd, variërend van 12½ jaar tot 50 jaar koorzanger. Een enkeling zingt zelfs al langer dan 50 jaar.

Nieuwsgierig geworden? Komt u dan eens luisteren (en meezingen) tijdens een repetitie!

Nieuwe koorleden zijn van harte welkom!

Enkele foto’s van het St. Michaëlskoor

Carnavalsmès

“Oet de aw does”