Vormsel

In dit filmpje wordt uitgelegd wat het Sacrament van Vormsel is.

HET H. VORMSEL ONTVANGEN

H. Vormsel

De toediening van het H. Vormsel is de gave van Gods Geest aan de vormeling.
Het sacrament van het H. Vormsel is in de Kerk een teken van volwassenheid: de gevormde hoort dan meer bij de volwassenen dan bij de kinderen. De vormeling ontvangt in het H. Vormsel de heilige Geest, die hem/haar sterk maakt om zelf keuzes te maken en die helpt om het geloof een plek te geven in het leven. De vormeling kiest ervoor om de keuze, die de ouders/verzorgers maakten voor het H. Doopsel, nu zelf te maken en als christen te gaan leven in de wereld. Dit sacrament wordt toegediend door de bisschop, of door iemand die door hem gedelegeerd is, door handoplegging en zalving met het heilig Chrisma. Het Vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk, na het H. Doopsel en de Eerste H. Communie.

Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop. Samen met het Doopsel en de Eucharistie (communie) vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten. Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven. God wil  jou helpen iemand te worden die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de Heilige Geest!

Voorbereiding

De voorbereiding op het H. Vormsel voor de kinderen uit groep 8 is op de basisschool, na schooltijd. De vraag die centraal staat, is welke opdracht we meekrijgen vanuit het Vormsel en hoe we daarmee om kunnen gaan. We gaan in op de talenten die we van God hebben gekregen om te werken aan een betere wereld. Denk eens na over de talenten die God gegeven heeft. Word er van bewust, dat iedere mens onmisbaar is om als gevormde in deze wereld, de hemel dichterbij te brengen op aarde.

Vragen?

Eventuele vragen kunt u via e-mailadres info@parochieheugem.nl stellen