Huwelijk

In dit filmpje wordt uitgelegd wat het Sacrament van huwelijk is.

TROUWEN IN DE KERK

Het grootste geschenk dat God aan mensen gaf is de liefde en heel in het bijzonder de liefde tussen man en vrouw. Als beiden de wens hebben om voor altijd het leven met elkaar te delen, is er geen mooier begin dan elkaar trouw te beloven in de kerk: voor Gods aangezicht dus, opdat Hij in het huwelijk aan het samenleven van man en vrouw zijn zegen kan geven. Man en vrouw beloven elkaar deze trouw ten overstaan van een kerkelijke bedienaar (een priester of diaken) en twee getuigen.

Kerkelijke huwelijksvieringen vinden altijd plaats ná een burgerlijke huwelijkssluiting, zonder de burgerlijke huwelijkssluiting is een kerkelijk huwelijk in ons land verboden.

Als er de wens is om een kerkelijk huwelijk te sluiten, neem dan contact op met het parochiebureau.
Daarna zal de priester met u  een afspraak maken. In dit gesprek zullen alle dingen besproken worden die nodig zijn om de definitieve voorbereiding in gang te kunnen zetten.

Er zal gesproken worden over het huwelijk, de eucharistie viering met de muziek die door een van de koren verzorgd kan worden en al wat er nog meer bij komt. Er zijn drie gezamenlijke huwelijksvoorbereidingen in onze dekenaat Maastricht voor de echtparen.

1.       Het boekje kan zelf gemaakt worden met behulp van een model dat door de pastoor of één van de kapelaans wordt aangereikt.

2.       De kosten voor de viering zijn € 475,-.

De bijdrage voor trouwdienst wordt niet gevraagd aan parochianen, die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, , hun kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage betaald hebben.

Meer over Kerkbijdrage: Klik hier

3.       Bloemversiering en huwelijkskaars  zijn bij de prijs inbegrepen.

Onder bloemversiering wordt verstaan: een bloemstuk op het altaar en twee stukjes links en rechts voor op het priesterkoor. De versiering voor de huwelijkskaars, die men krijgt van de parochie, moet men zelf (laten) maken. Wil men meer bloemversiering en/of lintjes aan de banken in het middenschip, gelieve hiervoor contact op te nemen met het parochiebureau. info@parochieheugem.nl

4.       Voor fotograaf en opnemer van video is een vaste plaats aan de rechterkant, opzij van het priesterkoor bij de doopvont: net achter de voorste pilaar.* Van hieruit kunnen zij zowel het gebeuren aan het altaar, alsook het bruidspaar en de gelovigen in de kerk vastleggen. Dit is zo bepaald opdat men tijdens de viering zo min mogelijk in de kerk loopt, daar dit storend is voor de viering.


* De foto- of videograaf kan echter wel van meer nabij opnames maken op het moment van het ja-woord, de overreiking van de ringen en het communiceren van het echtpaar.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van lampen en spots, wel van een flitser.