MEDEDELINGEN PBR WEEK 23

AFSCHEID LID PAROCHIELE BESTUURSRAAD:

In onze parochie worden door de Parochiële Bestuursraad taken uitgevoerd waardoor onze parochie kan blijven functioneren.

Hierin heeft ieder zijn eigen aandachtspunten, waardoor onze parochie levend blijft.

Reinier Kreutzkamp heeft heel wat jaren zijn talenten ingezet voor onze parochie en heeft nu aangegeven, dat hij wat zijn bestuurlijke taken betreft, hij het wat rustiger aan wil gaan doen. Tijdens de mis met Pinksteren hebben we officieel afscheid van hem genomen.

We hebben hem bedankt voor al het werk en met mede ondersteuning van zijn vrouw dat hij voor ons heeft gedaan.

Hij blijft gelukkig wel actief bij onze kerk betrokken als lid van het gezinskoor en als organisator van onze Taizé vieringen.

Reinier en Marike Kreutzkamp bedankt namens de PBR


KOM JE OOK NAAR ONZE PROCESSIE KIJKEN?

SACRAMENTSPROCESSIE 9 juni 2024

Zondag 9 juni 2024 zal, na de Eucharistieviering van 09.30 uur bij goede weersomstandigheden, de processie door onze wijk trekken. Buiten de gebruikelijke deelname vanuit de gemeenschap Heugem/Randwyck zoals CV. de Waterratte, CV. De Kikkers en dragersgilde Walburga zullen hun opwachting maken. Harmonie St. Michaël zal voor de muzikale klanken zorgen.

Aan de bewoners van de route een vriendelijk verzoek om tijdens de processie de weg autovrij te houden, versieringen aan te brengen als ook door het uithangen van de vlaggen! Processieroute: Kerk – Heugemer Pastoorsstraat – Heugemerstraat – Heugemer Kerkstraat – St. Michaëlsweg – Heugemer Molenstraat – Heugemerstraat (kruising Heugemerstraats / Oude Maasstraat rustaltaar) -Termileslaan – Lochterstraat – Heugemerstraat–Heugemer Pastoorsstraat – met `n korte afsluiting in de kerk. Tijdens de processie zijn de bushaltes, Heugemerstraat, Termileslaan en Wardehofplein buiten gebruik


VIERING EERSTE HEILIGE MIS JEAN LEONARD RATOKINIAINA

Op 25 mei jl. werd Jean Leonard Ratokiniaina in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond gewijd tot priester. Op 26 mei was zijn Eerste Heilige mis in de St. Petrus Banden kerk te Heer. Hij werd naar de kerk begeleid door akolieten en misdienaars uit parochie Monulfus en Gondulfus, H. Michael Heugem, St. Petrus banden Heer, H. Walburg Amby. De viering werd muzikaal opgeluisterd werd door Gezinskoor Heugem, Kon. St. Caeciliakoor Heer, Gemengd koor Monulfus en Gondulfus. Na de mis vond er een receptie plaats in gemeenschapshuis Aen de Wan

.Een fijne samenwerking van alle kerkelijke geledingen in Parochiefederatie Oost. Chapeau!!!

Fotografie Monique Voncken

Voor meer foto’s zie onze website en facebook.