MEDEDELINGEN PBR WEEK 21

Vervolgbijeenkomst toekomst kerk op 4 juni om 19.30 uur Lokatie: kerk

U KOMT TOCHT OOK??????????????????


SACRAMENTSPROCESSIE 9 juni 2024

Zondag 9 juni 2024 zal, na de Eucharistieviering van 09.30 uur bij goede weersomstandigheden, de processie door onze wijk trekken. Buiten de gebruikelijke deelname vanuit de gemeenschap Heugem/Randwyck zoals CV. de Waterratte, CV. De Kikkers en dragersgilde Walburga zullen hun opwachting maken. Harmonie St. Michaël zal voor de muzikale klanken zorgen.

Aan de bewoners van de route een vriendelijk verzoek om tijdens de processie de weg autovrij te houden, versieringen aan te brengen als ook door het uithangen van de vlaggen! Processieroute: Kerk – Heugemer Pastoorsstraat – Heugemerstraat – Heugemer Kerkstraat – St. Michaëlsweg – Heugemer Molenstraat – Heugemerstraat (kruising Heugemerstraats / Oude Maasstraat rustaltaar) -Termileslaan – Lochterstraat – Heugemerstraat–Heugemer Pastoorsstraat – met `n korte afsluiting in de kerk. Tijdens de processie zijn de bushaltes, Heugemerstraat, Termileslaan en Wardehofplein buiten gebruik


OPROEP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We zijn dringend op zoek naar kinderen die mee willen lopen in de processie.

Geef je op voor 26 mei bij huubsour@gmail.com