ACTIE KERKBALANS OOK IN PAROCHIE HEUGEM-RANDWYCK!!!!!

Sinds twee jaar worden jullie meegenomen op reis, langs ons kerkelijk jaar op facebook/website van onze parochie Heugem-Randwyck. Onze facebook-volgers groep is gegroeid met 200 personen (stand anno december 2022 323 personen. De parochie Heugem-Randwyck wordt door velen in hun hart gesloten. Dat vinden wij erg fijn en waarderen dit ook erg. Maar de parochie kan alleen bestaan als er ook financiële middelen voorhanden zijn. Deze actie kerkbalans loopt van 14 januari en duurt tot 28 januari a.s. en is een goed begin van een financiële traditie?

Onze parochie is een binding in de wijk. Vind jij het ook belangrijk dat je kind gedoopt kan worden in onze kerk, of zijn communie of vormsel kan doen. Of dat je wilt trouwen of begraven wilt worden in onze kerk. Maar onze kerk biedt meer. Er zijn vele vrijwilligers bezig  om onze jaarfeesten en de parochie-feesten zoals Processie, Rochusbroonk, Michaelsviering, Franciscusviering en natuurlijk onze mooie kerststal mogelijk te maken. Digitaal blijkt dat de parochie leeft. Kom ook eens een keer een viering bijwonen en/of  geef maandelijks een kerkelijke bijdrage als je graag wilt dat bovenstaande allemaal mogelijk blijft  in de toekomst in onze eigen kerk in Heugem?

Iedere bijdrage is welkom.

Rabo NL42RABO0117502286 t.n.v. PBR H. Michaël