AKTIE KERKBALANS

Actie kerkbalans , in januari is de actie kerkbalans. Onze parochie heeft geld nodig om te blijven voortbestaan.

Het kerkgebouw, de lonen van de priesters, het stoken, onderhoud van de kerk en de verzekeringen. Gelukkig zijn er ook zaken waar weinig of geen kosten aan te pas komen, dankzij vrijwilligers die zich kosteloos inzetten voor onze parochie.

Vroeger droegen heel veel parochianen door middel van de gezinsbijdrage bij aan de parochie, dit doen gelukkig nog altijd de nodige gezinnen.

Wil je zelf hier ook bijhoren kijk op onze website en wordt lid. We kunnen ons ook voorstellen dat je denkt ik wil gewoon een eenmalige bijdrage geven, ook hier zijn we blij mee. De kerk is toch nog altijd een ontmoetingsplek.

Denk aan de Herdertjestocht met Kerstmis,  de Kerstviering met de onze mooie kerststal,  Aswoensdag, Pasen, de processie, Franciscusviering, de wekelijkse dienst, Allerheiligen, communie, huwelijk en uitvaart….

Help ons om de kerk in stand te houden.

Ons rekeningnummer is NL42RABO0117502286 t.n.v. Parochie H. Michael