BEZOEK TENTOONSTELLING LIJKWADE EN LEZING

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis van een man.

Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele lijdensweg. Is dit de lijkwade van Jezus?

Volgens velen is dit de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Over de echtheid wordt al eeuwen getwist. Werd eerder beweerd dat het om een vervalsing zou gaan, forensisch onderzoek van een aantal jaren geleden wijst uit dat de lijkwade maar van één man zou kunnen zijn, Jezus Christus.

De expositie ‘De Lijkwade van Turijn’ bevat een levensgrote kopie van de lijkwade, een uitgebreid overzicht van archeologische vondsten, artefacten en toelichtingen op de diverse wetenschappelijke onderzoeken.

De lezing vindt plaats in onze parochiekerk ZATERDAG 02 april NA de mis van 19.00 uur

dhr. Joep Habets zal de lezing verzorgen en hierbij uitleg geven