Gelukkig is er de Heilige Geest!

Heel vaak vieren de christenen een feest. Omdat als God met ons is, zijn wij blij, tevreden en wij ontvangen van Hem zijn vrede. Dus het leven van een christen is een feest! Maar in deze moeilijke tijd vol onzekerheid hebben sommigen van ons weinig vreugde ervaren…

In deze Paastijd vieren wij de verrijzenis van Jezus. Wij vieren dat Hij uit de dood is opgestaan en dat Hij sterker dan de dood is. Als wij in zijn liefde blijven hoeven wij voor de moeilijkheden niet bang te zijn. Maar is het echt waar? Ervaren wij echt zijn aanwezigheid en zijn liefde in ons dagelijks leven?  Waaruit kunnen wij de kracht putten om verder te gaan? 

Gelukkig is er de Heilige Geest!

Daarom vieren wij Pinksteren in de katholieke Kerk. Jezus wil aan iedereen van ons zijn Heilige Geest schenken, zoals Hij aan zijn leerlingen Zijn Heilige Geest gaf  Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur leek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. (Hand. 2,2-4).  

Laten wij ons door de Heilige Geest inspireren. Laten wij naar zijn stem luisteren, die ons altijd wil zeggen dat God met ons is en dat Hij ons niet in de steek heeft gelaten. De gemeenschap van de Kerk is de plaats waar men de Heilige Geest kan ontvangen. Misschien hebben wij tot nu toe niet echt de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven meegemaakt. Als jij de liefde van God al hebt ervaren of juist nog niet, dan kom maar naar de catechese voor de jongeren en volwassenen, die wij vanaf 18 mei 20:00 uur in de parochien De Heeg beginnen! (Roserije 325-6228 DR) Laat je door de Heilige Geest verrassen!

 Kap.  Pawel Zelazny