HERDERTJESTOCHT

Herdertjestocht al meer dan 25 jaar Kom jij ook kijken?

Ontstaan.

In het verleden was op kerstavond om 7 uur de Herderstjesmis.
De drukte was groot geworden, op bepaalde momenten zelfs te groot Er kwamen steeds meer ouders met nog niet schoolgaande kinderen, waardoor het ook erg rumoerig werd. Bovendien betrof het een H.Mis. Voor jonge kinderen niets zeggend.
De betekenis van het kerstgebeuren moest voor jongere kinderen “begrijpelijker” gemaakt worden. Niet te veel woorden, het moet beeldend, belevend, tastbaar gemaakt worden. In het donker, begeleid door het licht in de duisternis met de klanken van de muziek

Een ontwikkelgroep bestaande uit vertegenwoordigers van o.a.: kerkbestuur, Michaélsgilde, Harmonie, Boarebinder is er mee gestart

Telkens werd er een passend thema gekozen:
De volkstelling, de herders met de schapen (het verloren schaapje), de 3-koningen op zoek naar het kind in de stal, het licht dat ons de weg wijst, de herders met de schapen bij het kampvuur in deze koude duistere nacht.
Gaande je jaren kwamen er nieuwe elementen bij zoals : het levende kerstkind (altijd werd er wel weer een kindje met Maria en Jozef gevonden) in de kribbe, de honderden lichtjes langs de weg, de levensechte dieren, passende kleding, geschminkte acteurs. De stoet bracht het kerst gebeuren daadwerkelijk ook bij de bewoners van La Valence. NB het is slechts een greep uit de vele tochten

Wel gemeentelijk geld van onze Buurtraad is goed van pas gekomen.
(Bron Wil Lardenoije)

We willen iedereen bedanken die ooit mee heeft gedaan aan de organisatie of als deelnemer aan de vele herdertjestochten. Het is een mooi traditie, maar we zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers die dit volgend jaar mee willen trekken, daar de groep steeds kleiner wordt en het dan niet meer georganiseerd kan worden.

Zelfs de zoektocht na vele deelacties en andere pogingen om een kerstkind te vinden was een hele uitdaging. Oproep: meld je aan bij monique.voncken@planet.nl