KERKLOKET

Omringd door allen die haar lief waren ging, op zaterdag 21 mei heen, in de leeftijd van 87 jaar, Tiny Heuts-Habets. Op woensdag 25 mei hebben wij, samen met de familie, goede vrienden en bekenden, in onze H. Michaëlkerk afscheid van haar genomen. Kapelaan Slaven Brajkovic memoreerde in zijn preek hoe Tiny, diep geroerd door Gods liefde, deze liefde heeft door gegeven aan haar echtgenoot, haar gezin, familie en vele anderen. De uitvaartdienst werd opgeluisterd door de mooie zang van Edward Berden. Een vrouw met een eindeloze liefde, voor velen een voorbeeld. Als een mens, vol levenslust, wilskracht en zorg zal zij voortleven in de harten van velen. Laat diteen troost zijn voor hen die haar nu het meest zullen missen. Mag Tiny, als een gelovige vrouw, samen met haar echtgenoot Sjeng en haar zoon Leon, nu voor altijd delen in de eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust.