Kerkloket

Op vrijdag 28 augustus jl. overleed, in de leeftijd van 84 jaar, Hamidah Atya. Op donderdag daaropvolgend hebben wij, in een plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van haar genomen. Wij hebben haar te ruste gelegd op ons kerkhof te Heugem. In de preek gaf Kap. Slaven goed weer de vele tegenslagen die Hamidah in haar leven te verwerken kreeg. Haar diep geloof in de Heer en de grote liefde voor Moeder Maria waren haar tot steun en heeft zij zich blijvend ingezet voor de ander. Zo heeft zij aan haar leven onder ons, een mooie en diepe betekenis gegeven. Als een sympathiek mens zal Hamidah nu voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar naasten die Hamidah nu intens zullen missen. Mag zij, samen met haar overleden echtgenoot Jopie Folkeringa en de overleden familieleden, voor altijd delen in de Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust.