Kroedwusj zegening op zaterdag 13 augustus a.s. om 19.00 uur.

U kunt na de viering een bosje meenemen naar huis.

Betekenis:

De Kroedwusj is een boeket met zeven veldkruiden die de bezitter ervan moet beschermen tegen allerlei onheil zoals het inslaan van de bliksem. Kroedwusj mag boven de deur van het huis of van de stal worden gehangen. Volgens de traditie troffen de Apostelen zeven kruiden aan in het graf van Maria, nadat zij ten hemel was opgenomen. Volgens een oud gebruik wordt Maria aangeduid met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld. Velen zien haar als een bloem waaruit Jezus als vrucht ontsproot. Op 15 augustus is het feest van Maria ten hemelopneming.

Het getal zeven wijst op volheid:  de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Geest) en de vier evangelisten of de vier elementen. Het feest wordt in Limburg al sinds de 10e eeuw gevierd. In de archieven van het Stift van Houthem-Sint-Gerlach wordt het al in 1519 vermeld.

kroedwusj
Kroedwusj