MEDEDELING PBR

Op zaterdag 29 juli overleed, in de gezegende leeftijd van 93 jaar Ber Vanderbooren. Op zaterdag daaropvolgend, hebben wij de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang van het gezinskoor, aangevuld met leden van het kerkelijk zangkoor, in onze kerk gehouden. Zijn diep geloof in de Heer en voor Moeder Maria waren hem tot steun in het leven. Wij herinneren ons Ber als de levenslustige man, altijd klaar voor een praatje, moppen tappen en de ander voor de gek houden, hetgeen hij als de beste kon. Op tal van terreinen heeft hij zich ingezet voor de gemeenschap , in het bijzonder voor de parochie als zanger van het Kerkelijk Zangkoor en het Gezinskoor. Zo zal hij voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor zijn dierbare naasten, die hem nu het meest zullen missen. Mag hij, samen met zijn overleden vrouw Truus Vanderbooren-Merken en de overleden familieleden, voor altijd delen in de Vreugde van de Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust.

St. Merie werd weer bijzonder versierd gevierd

Fotografie John Baan.

Wil je graag naar missen komen die opgeluisterd worden door het gezinskoor?