MEDEDELING PBR

We willen iedereen bedanken die op welke vorm dan ook heeft meegewerkt aan kerststal, versiering kerk, muziek, koren, herdertjestocht, kosters, misdienaars om onze feestdagen mooi en sfeervol te laten verlopen. En zeker de vrijwilligers die het hele jaar voor alles klaar staan.

Kerkbestuur en pastoraal team Parochie H. Michael Heugem-Randwyck.