MEDEDELINGEN PBR

OVERLEDENE

Op woensdag 20 december overleed, in de leeftijd van 56 jaar, onze parochiaan Eugène Sijstermans, echtgenoot van Karin Castermans. Op donderdag daarop volgend, hebben wij in de plechtige uitvaartdienst in onze kerk, omlijst door mooie zang en muziek, afscheid van hem genomen. In de preek gaf kapelaan Slaven Brajkovic aan dat er nu geen woorden zijn, die het intense verdriet vertolken: het heengaan van Eugène, nog zo jong en in de tijd van de geboorte van het Kerstkind. Vanuit een diep geloof heeft hij zin en inhoud gegeven aan zijn leven hier op aarde. Op onbaa-tzuchtige wijze er te zijn voor zijn naasten en de zovelen die hem, als het ware omarmend, hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof. Zo zal Eugène blijvend voortleven als een mens om van te houden. Laat dit een troost zijn voor zijn vrouw Karin, zijn kinderen, zijn vader en de naasten, die hem nu het meest zullen missen. Mag hij, als loon naar werk, voor altijd delen in de Eeuwige Vreugde van Kerstmis. Wij bidden voor zijn zielenrust.

Waar moet aan gewerkt worden binnen de parochie in 2024?

Het jaar 2023 is om. We beginnen weer aan een nieuw jaar. Een jaar waar ook weer gewerkt moet worden aan verschillende zaken wat de kerk betref nl:

HET KERKHOF

Ons kerkhof wordt op een mooie manier onderhouden. Er komen wel steeds meer lege plekken op het kerkhof, maar toch zijn er nog redelijk wat mensen die begraven willen worden. Rond de Allerheiligen wordt onze begraafplaats goed bezocht en als dan na het

Allerzielenlof de Harmonie mooie koralen op het kerkhof speelt geeft dat heel veel sfeer.

Ook door het jaar blijft het een mooie ontmoetingsplek.

We willen de begraafplaats graag behouden voor onze parochie.

Theo Volkers en Jan Timmermans zijn nu nog ad interim beheerder van ons kerkhof. Ze worden er niet jonger op en hebben al het vorig jaar aangegeven er mee te stoppen.

We zijn dan ook op zoek naar opvolgers. Als u wilt weten wat dit inhoudt , welke taken er van jou verwacht worden. Neem gerust contact met mij op. Ik zal je graag bijpraten.

huubsour@gmail.com, 06 18973847

REIS NAAR EICHSTÄTT

Op vrijdagmiddag 19 januari wordt een informatiebijeenkomst gehouden over de reis naar Eichstätt van 8 t/m 12 juli, waar wij met alle parochies van Maastricht Oost naar het graf van H. Walburga willen gaan. Deze vindt plaats in het Parochiebureau van Amby van 15.15 uur tot 16.15 uur (Ambyerstraat Zuid 90)

Wilt u zich alsnog aanmelden voor deze reis, doet u dit dan .s.v.p. zo spoedig mogelijk vóór 19 januari 2024.

U bent van harte uitgenodigd, maar laat ons even weten of u komt.

JAAR VAN GEBED OPENT MET GEBEDSWEEK

Ter voorbereiding van het Heilig Jaar 2025 is 2024 uitgeroepen tot een ‘Jaar van gebed’. Hoe kunnen we dat mooier openen dan met de jaarlijkse ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’. Het thema van die week (18-25 januari) luidt dit jaar ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf.

Het thema verwijst naar het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37). In deze parabel laat Jezus zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’. Christenen van verschillende kerken vinden elkaar in hun gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde (Joh. 3, 16) en laten als het goed is die identiteit aan de wereld zien door hoe ze elkaar liefhebben (Joh.13, 35).

We bidden deze week voor eenheid tussen alle christenen, om vrede tussen volken en mensen en vooral dat we allemaal onze barmhartige liefde kunnen tonen aan iedereen die we op onze levensweg tegenkomen.

Diaken Jean Léonard