Overleden

Op dinsdag 13 jul overleed, in leeftijd van 84 jaar, Nellie van Buuren-Laurant, weduwe van Jan van Buuren. Op 17 juli hebben wij, omringd door haar naasten, in een mooie dienst, afscheid van Nellie genomen en haar te rusten gelegd op ons kerkhof in Heugem. Liefdevol werd zij de laatste tijd verzorgd in het hospice Martines in Mechelen. Velen kenden haar als een vrouw van levenslust, wilskracht en zorg. Ook door haar grote inzet voor het verenigings- leven, zoals haar bijdrage bij het schoonhouden van onze kerk, als zangers bij het kerkelijk zangkoor en de inzet voor de damesvereniging, genoot zij alom bekendheid. Zo zal zij voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Mag zij, als een diep gelovige vrouw, samen met haar overleden echtgenoot Jan en haar dochter Anita, nu delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust.