PASTORAAL SCHRIJVEN (KAP. PAWEL)

Wij merken allemaal dat het buiten koud wordt. Misschien is het nog niet ijskoud, maar wel waterkoud. Sommigen zijn met de herfstvakantie naar een warm land gegaan om een beetje uit te rusten en van een lekker weer te genieten! Maar nu zijn wij weer terug, het wordt snel donker en wij zijn al moe van deze korte dagen! Het coronavirus is nog niet voorbij en wij met de nostalgie kijken naar de mooie dagen die al voorbij zijn…
Wij hebben ook niet zo lang geleden voor al onze dierbare overledenen gebeden en wij missen hen zeer! Wanneer zal ik mijn opa, oma, man of vrouw, broer of zus nog weerzien? Misschien in deze dagen hebben wij gedacht: Zal er überhaupt na dit leven nog iets zijn? Heb ik nog iets meer te verwachten? Jazeker! God wil ook in deze wat “donkere” tijd tot ons spreken! Hij is dichter bij ons dan wij het ons kunnen voorstellen! Juist in onze eenzaamheid en in ons verdriet is Hij bij ons om ons te vertroosten! (Misschien zelfs nu bij het lezen van dit artikel!).
Omdat God, die onze goede Vader is, ons het beste wil geven! Maar wat dan wil God ons geven? De rijkdom? De gezondheid? Meer vakantie? Dat alles hebben wij zeker nodig maar dat alles gaat voorbij! God wil ons het eeuwig leven geven! Maar dan vraagt u zich af: Zal het niet te saai zijn om daar in de hemel voor altijd met Hem te zijn?  Stelt u zich eens uw beste feest voor, dat u ooit in uw leven meegemaakt hebt. Het feest was zeker zo mooi dat de tijd als het ware niet meer belangrijk was, de tijd was bijna verdwenen! Dus wat heeft God voor ons voorbereid? Nog grotere dingen! ´´Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.´´(1 Kor 2,9). Dus laten wij dan ons door God verrassen om met Hem en met onze dierbare overledenen voor altijd samen te zijn!

Kap. Pawel