(PBR) EVEN VOORSTELLEN ONZE NIEUWE DIAKEN/KAPELAAN

Even voorstellen onze nieuwe diaken/kapelaan.

Mijn naam is Jean Leonard Ratokiniaina, 34 jaar oud, afkomstig uit Madagaskar (Afrika), geboren en getogen in een groot boerengezin met acht kinderen, van 4 zussen en 3 broers, ik ben de zesde in de rij. Een zusje van mij is op 10-jarige leeftijd aan malaria gestorven. Ik ben nu priesterstudent van het Internationaal Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater Bisdom Roermond, gevestigd in Blankenberg te Cadier en Keer. en Ik heb mijn opleidingen op het Grootseminarie Rolduc gedaan. Als God het wil zal ik op 28 oktober tot diaken gewijd worden in Roermond.

Ik ben God heel dankbaar dat Hij mij deze roeping tot het priesterschap heeft geschonken en mij naar Nederland heeft geroepen.

Eén keer per jaar wordt in Italië een internationale ontmoeting gehouden voor alle nieuwe kandidaten ter wereld die beschikbaar zijn om overal te gaan zonder voorwaarden, zoals Jezus Christus deed met zijn leerlingen. In deze ontmoeting worden alle kandidaten naar de verschillende seminaries ter wereld door loting gestuurd en door deze loting werd ik in 2013 hiernaartoe gezonden voor het Bisdom Roermond. Voor mij was het een grote verrassing en een groot wonder. Toen ik hoorde dat ik voor het Bisdom Roermond was bestemd, wist ik nog niet waar Nederland lag. Ik kon zelf deze ontmoeting niet beleven vanwege mijn visum, maar ik heb mijn beschikbaarheid gegeven om overal te gaan. Dit is een avontuur, maar een avontuur met Christus. Dit is een werk van God en niet van mijzelf.

Ik ben heel dankbaar aan God en aan mijn catechisten van de Neocatechumenale Weg die mij het Kerygma (de verkonding van de Blijde boodschap) gratis hebben verkondigd dat namelijk God van mij houdt zoals ik ben, Jezus Christus is gestorven en verrezen voor mijn redding. Dit Kerygma heeft mij gered en laat mij de barmhartigheid en de liefde van God zien, daarom ben ik beschikbaar om deze verkondiging, deze blijde boodschap aan andere mensen overal over te brengen. Dus ik ben heel blij en zeer dankbaar dat ik hier in Maastricht Oost mijn roeping en mijn missie mag beleven en uitoefenen, ik hoop dat God mij zal helpen en voorzien zodat mijn missie vruchtbaar mag zijn.

Graag wil ik u vragen om voor mij te bidden in deze tijd van de voorbereiding op mjjn de diakenwijding.
Jean Leonard Ratokiniaina