PBR – zondag 27 september

Op zondag 27 september a.s. viert onze parochie het feest van St. Michaël, de patroonheilige van onze parochie. Dit is ook de dag waarop wij de vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje willen zetten om hen te bedanken voor hun inzet voor de parochie in het afgelopen, toch wat vreemde jaar.

Want corona heeft ons leven behoorlijk op zijn kop gezet, ook het leven in onze parochie. In het begin moesten de kerken hun deuren sluiten, gelukkig was dit van tijdelijke aard. Nu is het weer mogelijk voor parochianen om de kerkdiensten te bezoeken. Dit gebeurt met heel veel aanpassingen en binnen wettelijke kaders, om op die manier te zorgen voor de veiligheid van de kerkgangers.   

In deze vreemde tijden beseffen we de behoefte van mensen om samen mens te zijn en contact te hebben met elkaar. Samen geven we vorm aan onze parochie, beleven we ons geloof en brengen we verbinding binnen Heugem-Randwyck.

De vrijwilligers zijn ook in deze moeilijke tijd, ieder op zijn eigen wijze, invulling blijven geven aan hun vrijwilligerswerk voor onze parochie. Daar zijn we blij en dankbaar voor! U bleef er toch voor zorgen dat de kerk gepoetst was of het kerkhof onderhouden werd. De misdienaars, kosters, lectoren, het kerkloket en alle andere werkgroepen en vrijwilligers bleven op hun post. 

Natuurlijk zijn er ook mensen die door gezondheidsproblemen of leeftijd niet durven of kunnen komen, daarvoor hebben we alle begrip.

We willen graag iedereen die de parochie het afgelopen jaar heeft geholpen door zijn vrijwilligerswerk bedanken. Normaal gesproken hebben we na de St. Michaels-viering koffie met iets lekkers. Dit samenzijn na de Mis kan jammer genoeg dit jaar niet doorgaan.

We hopen toch veel van onze vrijwilligers te mogen ontmoeten en toch te vieren dat we samen kerk en samen sterk zijn, zeker nu!

De Parochiële Bestuursraad wil u dan ook persoonlijk uitnodigen om zondag 27 september 10:00 uur samen met ons de H. Mis te komen vieren.