Vormelingen 2021

Mgr. Dr. Everard de Jong hulpbisschop van het bisdom, “euze pestoer” zal komende vrijdag, 28 mei 19.00 uur, aan onderstaande kinderen het Heilig Sacrament van het Vormsel toedienen.

Aimée Dassen

Demiano Dupont 

Lisa Wolfs 

Raf Janssen  

Merle Nicolaes   

Lucien Ausems  

Benthe Horbach

Pedro Leon Garcia

Linn Debackere

Bibi Thielens

Tessa Bakels

Jalysa Gotwalt

Vormheer Mgr. Dr. Everard de Jong