ALLERHEILIGEN! OF TOCH ALLERZIELEN?

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee feesten die nogal eens door elkaar worden gegooid. Meestal als mensen Allerheiligen zeggen, bedoelen ze: Allerzielen. Gek is dat niet, want de twee dagen vallen pal achter elkaar op 1 en 2 november. En ze hebben eigenlijk ook alles met elkaar te maken. Alleen: het één is een echte feestdag en het anders is vooral een gedenkdag.

Met Allerheiligen staan we stil bij alle heilige mensen die ooit geleed hebben en nu bij God in de hemel zijn. Het gaat dan niet alleen om degenen die door de Kerk officieel heilig verklaard zijn, maar ook – en misschien wel vooral – om al die heilige mensen die in de luwte hebben geleefd en waar niemand meer aan denkt. Maar dat maakt hen niet minder heilig. In de ogen van God is iedereen heilig die voorbééldig – als een voorbeeld voor anderen – heeft geleefd.

De dag na Allerheiligen is het Allerzielen. Dan staan we stil bij alle mensen die gestorven zijn. Heel speciaal denken we dan aan familieleden, vrienden en parochianen die ons korter of langer geleden ontvallen zijn. We bidden nog eens extra voor hun zielenrust en zegenen de graven. Het is een moment om stil te staan bij de eindigheid van ons aardse leven en vooruit te kijken naar ons leven bij God.

Bron parochiebladenservice Bisdom Roermond