TERUGBLIK DIAKENWIJDING JEAN-LEONARD RATOKINIAINA 28 OKTOBER 2023

In de kathedraal in Roermond is Jean-Léonard Ratokiniaina op zaterdag 28 oktober tot diaken gewijd. De plechtigheid werd geleid door hulpbisschop Everard de Jong, die de nieuwe diaken opriep om er vooral op uit te trekken. “Parochianen komen niet meer naar ons toe, dus wij moeten hen opzoeken.”
Het was een mooie sfeervolle viering. Altijd indrukwekkend.

Fotografie Monique Voncken