OVERLEDENE

Op donderdag 19 oktober overleed in de leeftijd van 86 jaar, Miny Castermans-Bartholomeus. Op de donderdag daaropvolgend, hebben wij in de plechtige uitvaart-dienst, omlijst door mooie zang en muziek, in onze kerk afscheid van haar genomen en haar te rusten gelegd op onze begraafplaats. Het verlies van Harrie, op een zo jonge leeftijd, heeft haar als moeder diep geraakt. In de preek gaf Kapelaan Slaven Brajkovic aan, dat Miny door dit gebeuren gekomen is tot een verdiept geloof in God, om hiermede zin en inhoud te geven aan haar leven hier op aarde. Op onbaatzuchtige wijze er te zijn voor haar naasten en zovele anderen, mag hier zeker ook genoemd worden. Zo zal Miny voortleven als een mens om blijvend van te houden. Mag dit een troost zijn voor haar man Herman, de kinderen en kleinkinderen die haar nu intens zullen missen. Mag zij nu, te samen met haar zoon Harrie, voor altijd delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer.