OVERLEDENE

Op zondag 29 oktober overleed in de leeftijd van 88 jaar, Tiny Willems-Barkhuijzen.

Vrijdag daaropvolgend, hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, omlijst door de mooie zang en muziek van Edward Berden, in onze kerk afscheid van haar genomen en haar te rusten gelegd op onze begraafplaats .Veel te vroeg heeft zij moeten afscheid nemen van haar echtgenoot Jeu. In de preek gaf Kapelaan Slaven Brajkovic aan, dat Tiny als alleenstaande moeder, zich op voortreffelijke wijze heeft ingezet voor het gezin en familie. Maar, ook als een sociaal bewogen vrouw ging zij door het leven. Wij denken dan o.a. aan het werk bij de Zonnebloem, de vele jaren als penningmeester van de Bond van Ouderen. Zo zal zij, bij velen voortleven als een mens om van te houden. Laat dit een troost zijn voor haar kinderen en hun naasten, die haar nu intens zullen missen. Mag zij nu, samen met haar man Jeu, voor altijd aan zitten aan de Tafel van de Heer.