ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN

Zaterdag 30 oktober om 19 uur  herdenken wij in onze parochiekerk  alle heiligen van ons christendom. En tevens bent U welkom op 31 oktober om 15.00 bij het Allerzielenlof.  Na het lof gaan we samen met de Harmonie St. Michael Heugem naar het kerkhof,  waar de grafzegening zal plaatsvinden.  Tevens worden de urnengraven en het strooiveld gezegend.

Allerheiligen: Reeds vanaf het begin van het christendom spelen de heiligen een belangrijke rol, en tot in onze tijd hebben de heiligen voor alle mensen een boodschap. Heiligen inspireren mensen en zijn letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden.

Allerzielen waarom vieren we dat?  Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Het afgelopen jaar en vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Na een herdenkingsdienst in de kerk, zegent de priester of diaken de graven.

Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Het feest van Allerheiligen vieren we op 1 november. Allerzielen een dag later, op 2 november.

Maar omdat die dagen in Nederland geen vrije dag zijn, wordt de Allerzielendienst in de meeste parochies op de zondag ervoor of erna gehouden.