ANDY FRED GARCÍA MERINO

Door handoplegging en gebed de Priesterwijding zal ontvangen.
De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 3 juni 2023 om uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.Van harte nodigen wij u uit om deze plechtigheid mee te vieren. Aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot feliciteren.
 
Tevens nodigen wij U van harte uit voor de Eerste Heilige Mis van Andy García
op zondag 4 juni 2023 om 11.00 uur in de H. Walburgakerk te Amby (Ambyerstraat-Noord 1, 6225 EA Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om te feliciteren in het trefcentrum Amyerhoof (Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht).

“Ja, aan Gods genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.” (Ef 2, 8.10)