UITNODIGING MIS EN RECEPTIE 40 JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR EVERARD DE JONG OP 28 MEI 2023

Veertig jaar op exact dezelfde datum vieren we het 40 jarig priesterjubileum van Pastoor Everard de Jong in een feestelijke mis in de St. Petrus Bandenkerk, Dorpstraat 78, te Heer-Maastricht. Na deze mis zal de jaarlijkse processie door de parochie Heer trekken als feestelijke omlijsting voor zijn jubileum. Na de processie zal er in gemeenschapshuis Aen de Wan rond 12 uur tot 15 uur een receptie plaatsvinden waar U pastoor Everard de Jong kunt feliciteren. U bent van harte welkom. Daarna wordt de dag met genodigden verder voorgezet.

Voor meer informatie volg facebook Parochie st. Michael Heugem.

Op 28 mei 1983 werd hij gewijd door bisschop Gijsen, in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

Jeugd en opleiding
Everard de Jong wordt op 4 juli 1958 geboren in Eindhoven als oudste van zes kinderen. Hij volgt van 1970 tot 1973 de LTS (metaal) en van 1973 tot 1976 de MTS (elektronica). Hij heeft de ambitie om ingenieur te worden, maar voelt zich inmiddels geroepen tot het priesterschap. In 1976 gaat hij naar het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Na zijn priesterwijding in 1983 volgt een pastoraal jaar als kapelaan in de parochie van de H. Gertrudis te Maasbracht. In 1984 stuurt bisschop Gijsen hem naar Rome om aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino filosofie te studeren. Daar haalt hij in 1986 het licentiaat. Aansluitend vertrekt hij naar de Catholic University in Washington DC, waar hij in 1989 promoveert tot doctor in de filosofie op het proefschrift Galileo Galilei’s Logical treatises and Giacomo Zabarella’s Opera logica. A Comparison.

Wijdingen
Diakenwijding : Op 18 september 1982 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. J. Gijsen in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade. Priesterwijding: Op 28 mei 1983 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. J. Gijsen in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.; Bisschopswijding: Op 6 februari 1999 door bisschop F. Wiertz van Roermond, oud-hulpbisschop F. Castermans en Adrianus kardinaal Simonis, de aartsbisschop van Utrecht, in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

Kerkelijke loopbaan
⦁ Na zijn terugkeer in Nederland wordt dr. De Jong docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc.
⦁ In 1994 benoemt bisschop Wiertz hem tot kapelaan in de St.-Servaasbasiliek te Maastricht. In 1995 wordt hij aangesteld als studentenpastor in Maastricht.
⦁ Daarnaast krijgt hij een benoeming tot diocesaan verantwoordelijke voor het jongeren- en roepingenpastoraat en de evangelisatie. Op 11 december 1998 wordt De Jong vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Een dag later benoemt paus Johannes Paulus II hem tot hulpbisschop van Roermond en tot titulair bisschop van Cariana.
⦁ Op 4 april 1999 neemt Mgr. Wiertz hem op als kanunnik in het kathedraal kapittel van Roermond.
⦁ In 2019 werd De Jong, naast zijn parttime functie van hulpbisschop, pastoor van een vijftal parochies in Maastricht-Oost: St. Petrus Banden (Heer), HH. Monulfus en Gondulfus (De Heeg), H. Michaël (Heugem),H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburgis (Amby).
Sinds 2022 is hij hoofd van een pastoraal team dat een twaalftal (voormalige) parochies in Maastricht-Oost bedient.
Naast de eerder genoemde parochies zijn dat: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes/H. Familie/H. Guliëlmus (Wittevrouweveld/Wyckerpoort-Noord), H. Hart van Jezus / Koepelkerk (Wyckerpoort-Zuid), H. Johannes Bosco (Heugemerveld), H. Johannes de Doper (Limmel) en H. Antonius van Padua (Nazareth).
Daarnaast blijft mgr. de Jong werkzaam als vicaris-generaal voor pastorale zaken en onderwijs, bisschopreferent voor categoriaal pastoraat, en geeft hij leiding aan het Maastrichtse studentenpastoraat en de Stichting Thomas More .
⦁ Juni 2020 is hij benoemd tot krijgsmachtbisschop. Dit heet officieel apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat. Dit wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Dit niet-territoriaal gebonden bisdom is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden. In religieus opzicht vallen zij onder verantwoordelijkheid van de ‘legerbisschop’. Het militair ordinariaat werkt nauw samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.