COMMUNICANTEN 2023

Op zondag 14 mei om 11 uur zullen vanuit onze parochiekerk Heugem/Randwyck de navolgende kinderen van de parochie St. Monulfus en Gondulfus en Heilige Michaël Heugem hun 1e heilige Communie ontvangen:

Gregory Timmers, Jaimy Quaedackers, Dio Gerstel, Owin Knubben, Milan Vlot, Nigel Breeschoten, Djelayza Lans,
Faye Thieme, Julie Nijssen, Lana Heunen, Nola Rodolf, Dahnee Quodbach (allen uit de parochie Monulfus en Gondulfus),
Jaylee Goedkoop (H. Michael Heugem).

De feestelingen worden om 10.45 uur afgehaald aan het Kindcentrum Anne Frank, ingang Heugemerstraat, door: Kap. Slaven, acolieten, Parochiële Bestuursraad en drumband Harmonie St. Michaël. Wij vragen de bewoners van de route, Heugemerstraat – Heugemer Pastoorsstraat, de vlag uit te hangen, dat zeker zal bijdrage tot verhoging van het feestgevoel!

We feliciteren deze 13 jongens en meisjes met dit grote feest en hopen dat de maandenlange voorbereidingen door de werkgroepen die gezorgd hebben voor de inhoud, de catechese, de praktische zaken rond presentatie, met knutselen, tekstboekjes, het oefenen en de communieviering zelf, zijn vruchten zal opleveren. Hun thema is Samen vliegen met God.