29 APRIL FEESTDAG CATHARINA VAN SIENA

Leuke anekdote:

Feestdag Catharina van Siena op 29 april a.s.

Catharina van Siena (Siena,25 maart 1347 – Rome, 29 april 1380) is een van de beroemdste mystici van de Rooms-Katholieke Kerk. In 1866 werd ze uitgeroepen tot patrones van Rome. In 1930 werd ze uitgeroepen tot patrones van Italië. Samen met de heilige Theresia van Ávila werd zij in 1970 door paus Paulus VI als eerste vrouw verheven tot kerklerares.

Kerklerares (Doctor Ecclesiae) is een eretitel in de Rooms-Katholieke Kerk die door het kerkelijk gezag in een uitdrukkelijke verklaring verleend wordt aan schrijvers en schrijfsters die uitmunten door hun heiligheid in levenswijze, hun getrouwheid aan de kerkelijke leer en hun grote geleerdheid.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Siena