ZONDAG 18 JUNI A.S. PROCESSIE IN HEUGEM

Zondag 18 juni a.s. vindt in Heugem weer de processie plaats.

Net als heel veel tradities is het niet makkelijk om deze in ere te houden. Mensen die mee willen helpen om dit organiseren zijn moeilijk te vinden, maar we blijven toch optimistisch.

Daarom: Kinderen , volwassenen, groepen, verenigingen laat dit mooie gebruik niet verloren gaan. Niet dat we later zeggen, weet je nog vroeger hadden we een processie!! Och en dat waors toch zoe sjoen. Kijk eens wat jij, je vereniging, jouw straat kan betekenen. Kom met ideeën, tips, raad. Neem gerust eens contact met ons op. Graag voor 9 mei a.s.

Namens het processiecomitee Huub Sour, huubsour@gmail.com

06 18973847